verbinding + ontwikkeling

Met vaart fietsen tussen Assen en Groningen

In 2016 is aan 5 creatieve bureaus gevraagd om vanuit hun eigen perspectief een ’toekomstbeeld' voor de fietssnelweg uit te werken en te presenteren. H+N+S was één van die bureaus. Het resultaat van deze vrijblijvende ideeënronde is hieronder weergegeven.

Aanleiding

Ontwerp en aanleg van een fietssnelweg tussen Assen en Groningen is een bijzondere opgave. Natuurlijk moet het een functionele, comfortabele en snelle route zijn. Maar wie alleen dit als doel stelt, laat grote kansen onbenut. Tussen Assen en Groningen ligt een zeer aantrekkelijk landschap van lage beekdalen en hogere ruggen. De Noord-Willemsvaart is daarbinnen op dit moment relatief onbekend en onbenut. Door de kanaaldijken voor de fietssnelweg te benutten, ontstaan hier heel wat mogelijkheden.

De fietssnelweg is een aanvulling op de bestaande fietsroutes in het gebied tussen Groningen en Assen. Ten eerste voor forensen en scholieren. Bestaande en nieuwe aanrijroutes vanuit de dorpen leiden snel naar een punt op de route. Daarnaast is de fietssnelweg een uitbreiding van het bestaande recreatieve fiets netwerk. Er worden nieuwe ommetjes en kortsluitingen mogelijk. Een extra meerwaarde zit in het sportief recreatief gebruik. Een 30 kilometer lange baan, haast zonder obstakels, van stad naar stad met uitzicht op een zeer aantrekkelijke landelijke omgeving vanaf de iets hoger gelegen kanaaldijken.

Visie

De fietssnelweg is als het ware een tribune, die uitzicht biedt op het landschap. Tegelijkertijd is de fietssnelweg een podium voor tal van activiteiten, die op hun beurt weer te bekijken zijn vanaf de uitzichtpunten langs de route. Deze fietsroute start op een herkenbare wijze bij de treinstations van beide steden en vormt samen met de weg en het spoor onderdeel van één geïntegreerd vervoerssysteem. Wie met de fiets heen gaat, kan met de trein weer terug, of andersom. Het OV-fietssysteem wordt uitgerold naar de transferia en carpoolplaatsen langs de A28. Daar zijn ook OV-racefietsen, ligfietsen en E-bikes beschikbaar.

De vormgeving van de fietssnelweg is een landschaps-architectonische uitdaging van formaat

Bruggen, uitzichtpunten, fietsenstalling- en verhuur, uitspanningen en tribunes worden zoveel mogelijk geïntegreerd en ingebed in markante verhogingen langs de route. Deze dragen bij aan de herkenbaarheid en identiteit van de fietssnelweg. De route zelf is ook zeer herkenbaar, maar juist terughoudend vormgegeven: het profiel is met zijn belijning geïnspireerd op zowel een karrespoor als een atletiekbaan, en markeringen en verlichting worden geïntegreerd in het wegdek. De bloemrijke bermen maken de fietssnelweg tot aantrekkelijk natuurlijk lint.

Ondersteund door apps en social media groeit de fietssnelweg uit tot ontmoetingsplaats. Samen fietsen is leuk en maakt het fietsen makkelijker. Ook andere nieuwe technieken dragen bij aan het imago en de gebruikswaarde van de fietssnelweg. Wat bijvoorbeeld te denken van verlichting in het wegdek die meeloopt met de fietser, en daarbij aangeeft of deze voor- of achter ligt op zijn geplande tijdschema?

Aanpak

Met de aanleg van de fietssnelweg wordt de Willemsvaart als kwaliteit ontdekt. Rond het kanaal komen diverse ontwikkelingen op gang. In Assen worden verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd en omgevormd tot aantrekkelijk binnenstedelijk gebied. Tussen Vries en De Punt is ruimte voor ontwikkeling van hoogwaardige buitens met een adres aan het kanaal. De barrière van A28 en kanaal voor de Drentsche Aa wordt steeds verder opgeheven. En het station van Groningen zal in de toekomst goed aansluiten op de wijken in het zuiden van de stad.

De fietssnelweg als route, podium, tribune én onderdeel van gebiedsontwikkeling in het landschap tussen Assen en Groningen.

VERVOLG

De getoonde beelden en uitwerkingen zijn gemaakt in het kader van een verkennende studie uit 2016. H+N+S was een van de vijf creatieve partijen om een toekomstbeeld voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen te schetsen. In 2017 is gestart met de concretere uitwerking van het project. H+N+S is opnieuw betrokken om samen met de projectgroep en de omgeving, de fietssnelweg nader vorm en invulling te geven.