Technisch tekenaar

Yi Dou

Achtergrond

In augustus 1995 verhuisde Yi naar Nederland. Tot 2002 heeft Yi verschillende werkzaamheden gedaan, zoals constructie tekenaar bij Constructie Advies Bureau Steens b.v., Werkvoorbereider bij Gemeentewerk Rotterdam Cluster Groen. Vanwege Yi’s passie voor de landschapsarchitectuur, heeft zij ervoor gekozen om naar de Universiteit van Wageningen te gaan. Sinds 2006 werkt Yi bij H+N+S Landschapsarchitecten als technisch tekenaar, als ondersteuning voor VO en DO projecten. Vanwege haar herkomst, coördineert Yi de projecten, publicaties en contacten uit China.

Aandachtsvelden

Planuitwerkingen

Ondersteuning bij de planuitwerking tot VO en DO, o.a. in de projecten: Park Belle Vue , Rijnstate , Green Park Aalsmeer, Inrichtingsplan Ritsumasyl, Cultuurhistorische as Boxtel , herinrichting Amaliapark, I-Lent.

Technische tekeningen

Vertalen van grafisch ontwerp naar technische uitwerkingstekeningen voor o.a.: Park Buitenschot, Nieuwbouw RIVM, Geniepark Haarlemmermeer, Citadelpark Gent, Vormgeving & landschappelijke inpassing N356 De Centrale As, Cultuurhistorische as Boxtel, Zeesluis IJmuiden, Nationaal Militair Museum, Beatrixsluis uitvoeringsfase.

Grafische verbeelding

Grafische verbeelding en 3D modellen opbouwen in de ontwerp fase o.a. in de volgende projecten: Landschapsplan ViA15, Masterplan Hansbeke, Volkstuinen Muiden, Westelijke Ontsluitingsweg Amersfoort.

Yi heeft interesse in alle vormen van creatieve vormgeving, handwerk en kunst, zoals origami.