Technisch tekenaar

Yi Dou

Yi Dou is grafisch en technisch ontwerper/tekenaar bij H+N+S. Yi werkt veel aan inrichtingsplannen en infrastructuurprojecten. Zij denkt mee in het ontwerpproces en ondersteunt bij de planuitwerking tot Voorlopig en Definitief Ontwerp. Vanwege haar herkomst coördineert Yi de projecten, publicaties en contacten uit China.

Achtergrond

In augustus 1995 verhuisde Yi naar Nederland. Tot 2002 heeft zij verschillende werkzaamheden gedaan, zoals constructie tekenaar bij Constructie Advies Bureau Steens b.v. en werkvoorbereider bij Gemeentewerk Rotterdam Cluster Groen. Vanwege Yi’s passie voor de landschapsarchitectuur heeft zij ervoor gekozen om naar de Universiteit van Wageningen te gaan. Sinds 2006 is Yi werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten.

Aandachtsvelden

Planuitwerking

Yi werkt vooral aan de VO en DO projecten. Zij denkt mee in het ontwerpproces en tekent de schetsen naar een preciezere ontwerptekening. Zoals in de projecten Hoge Veluwe centrumplan, Landschapsplan Theemsweg tracé, Buitenruimte Hoge Riet Ermelo, Park Belle Vue, Rijnstate, Green Park Aalsmeer, Cultuurhistorische as Boxtel, herinrichting Amaliapark, Ruimte voor de Waal, Citadelpark Gent, Nationaal Militair Museum.

Technische tekening

Yi werkt ook aan veel dijk- en infrastructuurprojecten. Zij vertaalt van grafisch ontwerp naar technische uitwerkingstekeningen. Zoals in de projecten Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Dijkversterking Wolferen Sprok, Landschapsplan ViA15, Geniepark Haarlemmermeer, A16 Groene Boog, Vormgeving & landschappelijke inpassing N356 De Centrale As, Beatrixsluis uitvoeringsfase.

Grafische verbeelding

Yi is ook 3D modelleur. Zij maakt de werkmodellen om het plan te testen of als de basis voor een rendering. Zoals in de volgende projecten: Landartpark Buitenschot, Masterplan Hansbeke, Volkstuinen Muiden, Hoge Veluwe centrumplan, beplantingsplan Green Park Aalsmeer.