Groene + Boog

Landschappelijke inpassing A16 Rotterdam

Met een tunnel onder de Rotte en het Lage Bergse Bos door, kilometers lange groene grondwallen, geluidsschermen en extra geluiddempend asfalt wordt er veel aan gedaan de A16 Rotterdam zo goed mogelijk in te passen. Daarnaast wordt de A16 Rotterdam een energieneutrale snelweg: de voor de exploitatie benodigde energie wordt in het projectgebied opgewekt met zorgvuldig ingepaste zonnevelden.

Aanleiding

De A16 Rotterdam wordt in opdracht van Rijkswaterstaat ontworpen en aangelegd door De Groene Boog, een combinatie van bouwers BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI. Het ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit van de inpassing en vormgeving bestaat uit Quist Wintermans Architecten (architect van de kunstwerken), H+N+S Landschapsarchitecten en Trafique – ontwerpers van landschap en leefomgeving.

Het project

De nieuwe rijksweg aan de noordoost-rand van Rotterdam moet zorgen voor ontlasting van de A20 en de A13 die dwars door stedelijk gebied leiden en in de toekomst kunnen worden teruggebracht. De bestaande A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport en het Terbregseplein worden aangepast en aangesloten op de nieuwe rijksweg. Ook komen er aansluitingen op het onderliggend wegennet bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan richting Rotterdam en Lansingerland.

Visie

Op allerlei manieren wordt geprobeerd de A16 Rotterdam zo goed mogelijk in te passen

Bijzonderheden

Het meest ingewikkelde deelproject is de tunnel onder de Rotte door, die als landtunnel verder door het Lage Bergse Bos loopt. De tunnel wordt groen ingericht, als onderdeel van de parkomgeving. Om geluidshinder te beperken wordt op de nieuwe A16 extra geluiddempend asfalt (tweelaags zoab fijn) gebruikt. Ook komen er vele en hoge (soms ook groene) geluidsschermen en groen afgewerkte grondwallen. Daarnaast wordt de A16 Rotterdam één van de eerste energieneutrale snelwegen: alle voor de exploitatie benodigde energie wordt in het projectgebied zelf opgewekt.

uitsnede van de overzichtskaart
doorsnedes van de landtunnel bij het Lage Bergse Bos

Uitwerking

Kwaliteit

Er is veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de inpassing van de weg in het landschap. Hierbij is doorgewerkt op de eerder door Feddes/Olthof opgestelde landschapsvisie. Dit plan is door ons verder uitgewerkt in een VO en DO. De uitwerking in de UO’s (uitvoeringsontwerpen) is door ons samen met QWA begeleid, als ‘geweten’ van het project.

Q-team

Er is veel tijd besteed aan een goede aansluiting op de aangrenzende gebieden zoals Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos, die door verschillende gebiedspartijen ingericht worden en met elkaar worden verbonden met fiets- en wandelpaden. Als kwaliteitsslot op de deur kijkt tijdens de gehele planvorming een Q-team mee, met vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) van de provincie Zuid-Holland en de rijksadviseur voor infrastructuur van het Atelier Rijksbouwmeester.

Resultaat

Kijk- en doepad

Ondertussen is op diverse plekken gestart met de realisatie. De uitvoering kan gevolgd worden in het Expo centrum A16 Rotterdam. Ook is het mogelijk om buiten een speciale wandel- of fietsroute te volgen, langs een aantal uitkijkpunten over het werk: het zogenaamde kijk- en doepad.

verschillende onderdelen van het kijk- en doe-pad