directeur, tuin- en landschapsarchitect

Hank van Tilborg

Hank van Tilborg is tuin- en landschapsarchitect en directeur van H+N+S. Zijn expertise ligt op het vlak van de conceptuele visie- en planvorming tot en met de doorwerking daarvan richting het concrete uitvoeringsontwerp, en dat in de volle breedte van het vak (parkontwerp, woningbouw, infrastructuurontwerp, enzovoorts).

Achtergrond

Hank studeerde van 1990 tot 1996 tuin- landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Hij werkte van 1996 - 1999 als landschapsarchitect bij de gemeente Rotterdam, bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting. Hierna werkte hij als landschapsarchitect bij Enno Zuidema Stedenbouw, in de periode van 1999 tot 2002. Van begin 2002 tot eind 2006 werkte Hank als senior landschapsarchitect en projectleider bij Inbo Stedenbouwkundigen & Landschapsarchitecten. In die tijd ontwierp Hank diverse woningbouwprojecten in onder meer Zwolle (Stadshagen) en Amersfoort (Vathorst). Sinds 2006 is Hank als sr. landschapsarchitect /projectleider werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten. Vanaf 2011 is hij partner/directeur van H+N+S.

Aandachtsvelden

Bijzonder historisch erfgoed

Hank heeft een fascinatie voor projecten waarin cultuurhistorie een grote rol speelt, of het nu gaat om militair erfgoed zoals bijvoorbeeld bij het Geniepark in de Haarlemmermeer of historische buitenplaatsen als Landgoed Windesheim bij Zwolle, de tuin- en parkaanleg van Jachthuis St. Hubertus of Park Lefortovo in Moskou.

Hij werkte o.m. aan vernieuwingsplannen voor het 19e eeuwse romantische Citadelpark in Gent, maar ook aan diverse historische particuliere tuinen zoals een oude Springer-tuin op de Utrechtse Heuvelrug, een tuin van Pieter Buys bij een Rietveld-villa in het Gooi en buitenplaats Soestdijk. Voor ARTIS maakte Hank met het Masterplan 2030 het ruimtelijk kader voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van Nederlands oudste dierentuin en ontwierp hij de aanpassing van het Artisplein 2.0 rondom het nieuwe Groote Museum. Op dit moment werkt hij aan de herontwikkeling van voormalig sanatorium De Hooge Riet in Ermelo tot nieuwe woonwijk.

Landscaping bij grote gebouwen en bijzondere publiekstrekkers

Het vormgeven aan bijzondere publieksplekken, plekken waar veel mensen samenkomen en verblijven, of de buitenruimte rondom grote rijksgebouwen is een tweede fascinatie. Hank ontwierp de laatste jaren o.m. aan het recreatiestrand van Maasvlakte 2, de buitenruimte van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, de tuin voor het nieuwe museum Naturalis en de nieuwbouw van het RIVM. Onlangs is de de vernieuwing van het centrumgebied van NP De Hoge Veluwe afgerond.

Op dit moment werkt Hank aan de uitwerking van de gewonnen selectie voor het Technology Center Land bij de Leusderheide, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Inpassing van grootschalige infrastructuur

Een ander belangrijk aandachtsveld bevindt zich op het raakvlak van ontwerp en publieke infrastructuur, zoals rijkswegen. Hank werkte geruime tijd aan de landschappelijke inpassing van de A9 Gaasperdammerweg (IXAS), en eerder ook aan de A12 VEG en de reconstructie van de A1/A27. Hij maakte het landschapsplan en diverse inrichtingsplannen voor Maasvlakte 2, werkte aan de tenders voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de zeesluis Terneuzen en ontwierp het terrein van de nieuwe RWZI Hilversum. Op dit moment werkt hij aan de inpassing van de nieuwe A16 bij Rotterdam (De Groene Boog) en de doortrekking van de A15 bij Duiven/Zevenaar (ViA15), met een opzienbare fietsbrug.

ViA15

Nevenactiviteiten

Schrijven en onderwijs

Hank is na zijn studie eigenlijk altijd actief geweest in het vak naast het dagelijks werk. Hij is meer dan 10 jaar lid geweest van de redactie van BLAUWE KAMER, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, en is daarnaast sinds zijn eerste baan actief in het landschaps­architectuuronderwijs (aan de Academies van Bouwkunst te Amsterdam, Arnhem en Rotterdam). In 2017 trad Hank toe als lid van de Werkveldadviescommissie van de Wageningen Universiteit. In 2012 was hij mede-initiatiefnemer en auteur van de publicatie ‘Landschappelijk Wonen’.

Q-teams en welstand

Vanaf 1 januari 2015 was Hank gedurende 5 jaar lid van de commissie beeldkwaliteit (welstands- en monumentencommissie) van de Gemeente Nijmegen en het Q-team voor de Waalbrug. Tot 1 januari 2022 was hij lid van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) Waalsprong, in de laatste periode als voorzitter. Vanaf september 2016 tot heden is hij voorzitter van het Q-team voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem in opdracht van ontwikkelaar KPW. Eind 2022 is Hank toegetreden tot de interne welstand van ARTIS (Jour Fixe).

Advieswerkzaamheden

Van 2007 tot begin 2010 is Hank lid geweest van het bestuur van de Groene Sociëteit en de programmaraad van het Utrechts architectuurcentrum AORTA. In de periode 2018-2019 was Hank lid van de klankbordgroep onderzoek gezondheid in ruimtelijke planontwikkeling van het Radboud UMC en namens de NVTL lid van de Inspiratiegroep voor het traject ‘Regio van de Toekomst’ - Regionaal ontwerpen aan de Nationale Omgevingsvisie. Vanaf 2019 neemt hij deel aan Natuurpro, een netwerkorganisatie van natuur-professionals, zoals hoveniers, ecologen, leveranciers, tuin- en landschapsarchitecten en natuuraannemers.

Hank is sport- en muziekfanaat. Hij is gek van voetbal en gepassioneerd wielrenner, mountainbiker, bergbeklimmer en skiër. Sinds 2023 is Hank voorzitter van de stichting operagezelschap The Fat Lady.

Meegewerkt aan deze projecten