Getijdepark + Uitkijkplek

Maaspoints: Waterwoud

Rotterdam wordt van oudsher bepaald door zijn relatie met de Maas. Om de betekenis van de Maas als publieke ruimte in de stad te versterken worden getijdenparken aangelegd. De Maaspoints vormen binnen deze getijdenparken bijzondere plekken waar het water beleefd kan worden. Ze zijn door H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT Architects specifiek ontworpen om de relatie tussen de Rotterdammers en de rivier te versterken en staan als krachtige symbolen voor de bredere visie van de getijdenparken.

BELEVING VAN DE MAAS

Rotterdam wordt van oudsher bepaald door zijn relatie met de Maas en de natuurlijke kringlopen van eb en vloed. De rivier verbindt de stad met de haven, de zee, Europa en de rest van de wereld, vormt de connectie tussen noord en zuid, en het scheidt wijken. De rivierbedding heeft een enorm potentieel als een aantrekkelijke publieke ruimte. Deze natuurlijke waarde wordt verbeterd door getijdenparken met zachte kades en natuurlijke dijken.

Aan de zuidkant van het eiland Van Brienenoord in Rotterdam, hebben NEXT architects en H+N+S landschapsarchitecten het uitkijkpunt Waterwoud ontworpen in de serie Maaspoints: bijzondere plekken langs de Maas om de relatie tussen stad en rivier en tussen mens en natuur te ervaren. De Maaspoints zijn specifiek ontworpen om de relatie tussen de Rotterdammers en de rivier te versterken en staan als krachtige symbolen voor de bredere visie van het getijdenpark. Het project Maaspoints is geïnitieerd door bagger- en landaanwinningsbedrijf Van Oord, gevestigd in Rotterdam en als geschenk gegeven aan de stad ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het bedrijf.

Waterwoud is de eerste Maaspoint die de Rotterdammer in direct contact brengt met de specifieke cyclische ecologie van het water. Hoewel elke Maaspoint zijn eigen thema heeft (van ecologie tot sport en recreatie), delen alle Maaspoints overeenkomsten in structuur en concept en vormen zo een netwerk langs de Maas.

VERBINDEN VAN MENS EN NATUUR

Waterwoud functioneert als een dubbel uitkijkpunt. Aan de ene kant kun je omhoogklimmen voor een panoramisch uitzicht over de rivier en de langsvarende schepen. Aan de andere kant kun je juist dalen naar de wonderlijke wereld van de lokale waterflora en -fauna. De structuur is ontworpen om bezoekers de verschillen in het waterpeil te laten ervaren. Een poëtische en tevens mysterieuze structuur die de rijke industriële havengeschiedenis van Rotterdam combineert met een verwijzing naar de bossen op het eiland Van Brienenoord. Waterwoud maakt een nieuw stukje stad toegankelijk voor iedereen.

Plankaart en doorsnede

ROTTERDAMS STALEN WOUD

Waterwoud bestaat uit 24 stalen palen, een stalen woud, die vaak worden gebruikt als meerpalen met een indrukwekkende diameter van 600 mm. 16 daarvan staan in het water en acht staan op de kade. Zes van de palen zijn dragende palen, de andere palen zijn geperforeerd met uitsparingen voor lokale flora en fauna. Waterwoud is natuurinclusief: de structuur biedt onderdak aan de lokale Deltanatuur. Het onderste deel van de stalen palen biedt plek aan de moeras-goudsbloembloemen (spindotterbloem), een icoon van de Nederlandse deltaflora. In de hoger gelegen pijpen zijn uitsparingen opgenomen om vleermuizen en vogels te huisvesten.

Waterwoud is nauw verbonden met Rotterdam: het concept, de constructie, de architectuur en de ecologische functie vloeien rechtstreeks voort uit de specificiteit van het eiland Van Brienenoord in Rotterdam. Ook de materialen zijn verbonden, de cortenstalen palen komen veel voor in de omgeving en verwijzen direct naar de industriële traditie van de havenstad Rotterdam. Tot slot wordt de relatie met Rotterdam versterkt door Van Oord: opgericht en gevestigd in Rotterdam. De opdrachtgever wilde iets creëren om bij te dragen aan de toekomst van de stad.

Waterwoud is als 1 van 10 projecten genomineerd voor de Rotterdam Architectuurprijs RAP21.