Wonen + Collectief

Tuinstedelijk woonmilieu met publieke tuin

Wervik is een kleine grensstad in het landelijk gebied van West-Vlaanderen. De atmosfeer wordt bepaald door stenige straten en pleinen, waarin de rust en het tempo van leven in het landelijk gebied weerspiegelen. Naast de ‘stenen straten’ valt het op dat er in de stad weinig groene gebieden, als parken en plantsoenen, publiek toegankelijk zijn. H+N+S maakte met Palmbout een masterplan voor een inbreidingslocatie voor nieuwbouw op twee voormalige voetbalvelden. Het wonen creëert in het plan een collectieve ruimte die ook door omwonenden te gebruiken is, en biedt daarmee een waardevolle groene toevoeging aan de stad.

Het team stelt voor om de plek aan de Ooststraat – Hellestraat in te richten als één collectieve woontuin. De site biedt zowel plaats aan een aangenaam tuinstedelijk woonmilieu als aan een publieke tuin die betekenis kan krijgen op de grotere schaal van Wervik. De tuin werkt als schakel in een informele structuur van wandelroutes en groene sites, die zich naar gelang de mogelijkheden stapsgewijs verder kan uitstrekken.

Het wonen op deze site kenmerkt zich door nieuwe woonconcepten en nieuwe verhoudingen tussen gebruikers en overheid. Ontwerpuitgangspunt is het wonen, dat zich richt op de zon en op de collectieve buitenruimte. Alle 30 woningen zijn aanpasbaar naar woonvormen zoals levensloopbestendig wonen, kangoeroewonen, woon-werkwonen en cohousing. Nieuwe verhoudingen kunnen ontstaan door een grotere betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving, door zeggenschap in de inrichting en het gebruik van de buitenruimte en actievere vormen van beheer. In de collectieve tuin zijn meerdere aanleidingen gecreërd die ontmoeting bevorderen, zoals speelgelegenheden, waterpompen, tuintjes en collectieve parkings.

Plankaart

‘Duurzaamheid als integraal ontwerpprincipe’ is het motief voor zowel de collectieve tuin als het wonen. Aspecten die hier deel van uitmaken zijn een autovrije buurt, natuurlijke afvoer, infiltratie en hergebruik van regenwater, de optimale gerichtheid op de zon, zowel voor passief gebruik als opwekking met zonnepanelen en –collectoren en opslag in WKO, kansen voor biodiversiteit door de verscheidenheid van de groene ruimte en groene daken, en gezonde en duurzame materialen in architectuur en buitenruimte.

Het Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt met marktpartijen verder uitgewerkt t.b.v. de realisatie.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Arjen Meeuwsen