Beton + Heide

Rioolwaterzuivering Hilversum

Naast de oude RWZI – nu een nieuwe woonwijk in aanleg - is de nieuwe RWZI van Hilversum gebouwd. Een afgesloten terrein maar toch maakt het onderdeel uit van de omgeving. Het nieuwe terrein loopt naadloos over in het aangrenzende Goois Natuurreservaat.

Aanleiding

Bedrijfsproces

De vervanging van de oude RWZI door een geheel nieuw waterzuiveringscomplex was aanleiding voor Waternet goed te kijken naar gewenste opzet en onderhoud van het nieuwe terrein. Uitgangspunt is een complex dat afgesloten is vanwege het bedrijfsproces maar gezien mag worden. Door Claus van Wageningen is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie voorzien van een eigentijdse uitstraling door een opvallend pigmentering van het beton.

Functionaliteit

De terreininrichting wordt bepaald door de functionaliteit en technische beperkingen. Daarnaast werd een onderhoudsarm terrein gevraagd. Door ons is dit vertaald in een plan dat heel dienstbaar is naar de hoofdfunctie toe, als RWZI, en verder qua karakter aansluit bij het nabijgelegen natuurgebied van het Goois Natuurreservaat. Het terrein zal elk jaar mooier en interessanter worden.

Een vanzelfsprekende ontmoeting van de technische waterzuiveringsmachine met het natuurgebied van het Goois Natuurreservaat

Het terrein bestaat uit een aantal gebouwen met bijbehorende infrastructuur en uit groen dat als het ware tussen de gebouwen heen ‘spoelt’. Het industriële karakter van de locatie sluit aan bij de stad, het sculpturale van de gebouwen hunkert naar het landschap. Beoogd wordt een natuurlijke vegetatie die contrasteert met de high-tech gebouwen en infrastructuur. Het groen sluit qua beeld en soortenrijkdom aan op de natuur in de omgeving. Vanaf de uitkijkheuvel is een uitzicht over het complex mogelijk en de relatie met de omliggende natuur te ervaren.

Aanpak

Ons ontwerp gaat uit van de natuur die haar werkt doet. Het terreingroen is aangelegd door de Koninklijke Ginkel Groep uit Veenendaal, of beter gezegd de basisvoorwaarden zijn gecreëerd voor een natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie. Hiervoor is een natuurlijk HEEM-zaaimengsel gebruikt. Omdat het hier om natuurlijk groen gaat en geen gewone groenaanleg, heeft de ontwikkeling van het terrein en de beoogde natuurwaarden de tijd nodig.

Moeder natuur

Hoe het terrein uiteindelijk zal worden is aan moeder natuur. De eerste jaren wordt de ontwikkeling echter wel nauwgezet gemonitord en begeleid door specialisten – eventueel wordt bijgestuurd om de beoogde natuurlijke vegetatie te bereiken. Juist dit maakt ieder bezoek aan de RWZI interessant want het terrein zal steeds anders zijn. We volgen de ontwikkeling van het terrein met interesse.

Plankaart RWZI

Resultaat

Vanzelfsprekend

Het inrichtingsplan voor deze industriële en tegelijk landschappelijke plek zet in op deze dualiteit: met een doordacht verhardings- en beplantingsplan wordt aansluiting gevonden bij zowel het zuiveringscomplex als de omringende natuur; stad én land. Stad en landschap ontmoeten elkaar zo op vanzelfsprekende wijze. De verhardingsmaterialen sluiten aan bij het industriële karakter en rollen als een functionele loper door het gebied.

Transparant

Het terrein is geheel afgesloten voor publiek. Een transparant hekwerk benadrukt echter de ligging van de gebouwen in een groter landschappelijk geheel. Door de bruine kleur (blassbraun) wordt het hek familie van de gebouwen in dezelfde kleur en worden de gebouwen als bijzondere sculpturen nog sterker benadrukt.

Impressie RWZI

Meerstammig

Lokale boom- en grassoorten worden gebruikt om de plek te verankeren in haar omgeving. Als solitairen, enkelstammig of meerstammig, als gemengde groepjes of als een grillige bosrand markeren de inheemse bomen als berk, beuk en eik bepaalde plekken en zichtlijnen en zorgen ze voor een aansluiting bij de omliggende natuurlijke omgeving. Hun kleurrijke transformatie zet de waterzuiveringsinstallatie tijdens herfst en lente in vuur en vlam.