Open + Besloten

Verrijking Amaliapark

Het Amaliapark in Leidsche Rijn is na vijftien jaar aan een opknapbeurt toe, vinden bewoners. De kinderen van basisschool De Klimroos hebben daar wel ideeën bij: kleurrijke bermen, mooie bloeiende bomen voor insecten en een hut van wilgentenen. In het kader van het Wijkgroenplan Leidsche Rijn en in overleg met de parkgebruikers tekende H+N+S een plan dat het bestaande park zal verrijken.

Aanleiding

Het eerste ontwerp voor het park is ca. 15 jaar geleden door H+N+S opgesteld, toen de omliggende woonwijken werden gebouwd. Het was daarom een plan dat vooral een ruimtelijke (groene) structuur bood, maar nog niet volledig geprogrammeerd was. In de jaren na aanleg, zijn daar wel functies aan toegevoegd (bijv. skatebordbaan en speelvoorzieningen), maar is er niet meer met een integrale blik naar het hele parkontwerp gekeken.

Een levendig park, in zowel sociaal als ecologisch opzicht

Het Groot Archeologiepark, zoals het eerst moest gaan heten, is onderdeel van het groenstructuurplan van de Gemeente Utrecht. De lichte glooiingen in het bestaande park komen voort uit de aanwezige archeologie in de bodem en is nog altijd een belangrijke randvoorwaarde als het gaat om de plaatsing van bomen en speelobjecten. Bij het nieuwe ontwerp wordt voortgeborduurd op de oorspronkelijke hoofduitgangspunten.

Aanpak

In overleg met de gemeente gevoed tijdens een tweetal bewonersavonden en een workshop met schoolkinderen die hun ideeën zichtbaar konden maken op een maquette, werd door H+N+S aan het park geschetst. Het ontwerp voorziet o.a. in een groene 'tussenlaag' in de vorm van struiken, die tevens voor een natuurlijke afscheiding zorgen met de busbaan. De extra beplantingen zorgen niet alleen voor meer visuele afwisseling, maar verhogen ook de ecologische waarde van het park.

Plankaart verrijking Amaliapark
Principeschema's Amaliapark

Resultaat

Najaar 2016 zullen de werkzaamheden in het Amaliapark beginnen. Naast de bestaande tamme kastanjes zullen nieuwe boomsoorten zoals walnoot en amberboom en struikbeplantingen (o.a. pluimhortensia en krentenboompje) worden aangeplant. In de grasberm tussen busbaan en fietspad wordt een bloemmengsel ingezaaid. Bij basisschool De Klimroos worden natuurlijke speelaanleidingen geplaatst en het bestaande skateplein zal worden verfraaid met vaste prairiebeplanting.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Astrid Bennink