Nieuws

Foto Ruimte voor de Waal te zien in het Nieuwe Instituut Rotterdam

10 juni 2024
Rotterdam (foto: Hans van der Meer)

De iconische foto van het door ons ontworpen project Ruimte voor de Waal gemaakt door fotograaf Hans van der Meer is opgenomen in de tentoonstelling Dutch, More or Less in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De langlopende tentoonstelling is te zien vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2026. We moeten de foto dus 2 jaar missen!

Deze foto is gemaakt voor het boek dat wij in 2021 uitbrachten ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van H+N+S Landschapsarchitecten. De veelvuldig gelauwerde fotograaf Hans van der Meer legde toen 30 projecten van ons bureau vast, ontworpen en uitgevoerd tijdens de eerste 30 jaar van ons bureau. Het jubileumboek ‘Denken, doen, laten’ (uitgeverij Blauwdruk) is te verkrijgen bij elke boekhandel.

De tentoonstelling Dutch, More or Less. Hedendaagse architectuur, design en digitale cultuur presenteert de geschiedenis van de afgelopen 30 jaar, maar ook de huidige ontwikkelingen en mogelijke toekomstperspectieven binnen de drie ontwerpdisciplines.

Het Nieuwe Instituut omschrijft de tentoonstelling zelf als volgt:

Dutch, More or Less. Hedendaagse architectuur, design en digitale cultuur is een tentoonstelling over ruim dertig jaar ontwerp uit Nederland. Wat verstaan we onder 'typisch Nederlands' ontwerp? En hoe heeft het beeld van wat ‘min of meer Nederlands’ is zich ontwikkeld? … In de tentoonstelling zie je hoe architectuur, design en digitale cultuur zich ontwikkeld hebben van afzonderlijke disciplines naar multi- en transdisciplinair, en van vooral (monumentale) vorm, naar ontwerp dat zich rekenschap geeft van sociale en ecologische structuren.”

© Hans van der Meer, in opdracht van H+N+S Landschapsarchitecten