Stadspark + Watermachine

Longhu Park Yancheng: een adaptief nieuw stadsdeel

De Chinese kuststad Yangcheng heeft in het zuiden grootse uitbreidingsplannen. Voor het nieuwe, 200ha grote Longhupark was er de wens om een groot meer in het parkontwerp te integreren; die kans is in het ontwerp aangegrepen om de grote waterproblematiek zoals die van overstromingen, droogte en een slechte waterkwaliteit aan te pakken.

AANLEIDING

Yancheng ligt in het noorden van de provincie Jiangsu in China en groeit snel. De stad staat in China van oudsher bekend als 'zoutstad', dit is ook de betekenis van de naam – Yan Cheng. Vergelijkbaar met steden in Nederland, is Yancheng een kuststad en gelegen op de zandrug van voormalig duin. Het plangebied voor de stadsuitbreiding ligt op de achterkant van de zandrug, slechts enkele meters boven de zeespiegel en bevat vele sloten en watergangen.

Opgave

Om tot innovatieve oplossingen te komen schreef de stad een prijsvraag uit voor het park, inclusief recreatieplas. In het ontwerp dat H+N+S maakte in samenwerking met Zhejiang Urban & Rural Planning Design Institute is het parkontwerp gecombineerd met een oplossing voor de grote waterproblematiek waar Yancheng mee kampt: in de zomer heeft het gebied te kampen met overstromingen en in de winter met droogte, watertekorten en vervuiling.

H+N+S ontwierp een zelfvoorzienend watersysteem, zoveel mogelijk gescheiden van het omliggende water

Het belangrijkste doel is om voldoende regenwater vast te houden in natte perioden, opdat er geen water van dubieuze kwaliteit vanuit de omgeving hoeft worden aangevoerd in droge tijden. Het zelfcirculerende en zuiverende watersysteem maakt een geoptimaliseerd peilbeheer mogelijk en bestaat uit vier elementen: het centrale meer, het toevoerkanaal, en een systeem van wadi’s en watergangen.

Waterbalans per maand
De waterniveaus in het park kunnen sterk fluctueren

Aanpak

Hydrologische analyse

In Yancheng wordt overtollig water op dit moment zo snel mogelijk afgevoerd via het Chuanchang kanaal. In tijden van droogte worden de stadsparken vanuit hetzelfde kanaal weer gevoed. Zoals in veel andere steden in noord China is het oppervlaktewater (zeker in de droge periode!) vervuild, en is er een neerslag tekort in de droge winterperiode, terwijl er in de natte zomers  juist sprake is van een overstromingsrisico. Het kanaal is niet berekend op de soms heftige regenval, en met het huidige waterbeheer kunnen zowel de waterveiligheid en waterkwaliteit niet worden gegarandeerd.

Yancheng plankaart van Zhejiang Institute.jpg

Resultaat

Integraal ontwerp

Het winnende ontwerp van H+N+S en het Zhejiang instituut integreert een innovatief watersysteem met het parkontwerp en stedelijk uitbreidingsplan. Binnen de samenwerking was H+N+S verantwoordelijk voor de inrichting en het ontwerp van het watersysteem. Waterexpert Nanco Dolman adviseerde over de dimensionering van het watersysteem. Het ontwerp is gebaseerd op de bestaande waterstructuur in het gebied en biedt een doeltreffende maar simpele oplossing voor de waterproblematiek.

Circulatie

Sleutel van het nieuwe systeem is het toevoerkanaal dat aan de rand van het park ligt. Dit werkt als een ‘pomp’ en brengt water vanuit het grote meer naar de singels en watergangen van het stedelijk gebied. Zo zorgt het kanaal voor circulatie en verversing in de watergangen, en wordt vervuiling tot een minimum beperkt.

Waterberging

Het meer dient als regenwaterberging van het nieuwe stadsdeel en als reservoir waarin het water in de natte zomer wordt opgeslagen om in droge tijden als bron voor het blauwe netwerk te kunnen dienen. Wadi’s verzamelen het van de gebouwen en wegen afkomstige regenwater en bergen dit tijdelijk.

De bestaande sloten en watergangen in het plangebied voeren het water naar het meer. Om voldoende water te kunnen opslaan voor droge tijden beslaat het wateroppervlak een groot deel van het nieuwe stadsdeel: 13% van het nieuwe stedelijk gebied wordt ingericht als open water. Het meer in het park maakt hier deel van uit. Ook in een uitzonderlijk nat jaar (tot eens per 30 jaar) is het watersysteem van voldoende omvang om het water te bergen!

Zuivering

Voor dit alles is het nodig dat het waterpeil in het meer flink kan variëren: de waterstand kan tot 60 centimeter dalen tussen een natte en droge periode. De oevers en de vegetatie zijn daarop berekend en gekozen. In de kanalen varieert de waterstand slechts 30 centimeter. Alle watergangen zijn van ecologische oevers voorzien die het water op natuurlijke wijze filteren.