Nieuws

A day at the museum!

31 juli 2023
Soesterberg

Begin juni bracht een aantal ecologen en andere geïnteresseerden vanuit Heijmans een bezoek aan het buitenterrein van het Nationaal Militair Museum (NMM), destijds ontworpen door H+N+S en gerealiseerd door Heijmans. In het kader van ecologische kennisdeling bezocht deze groep deskundigen Soesterberg. Onder het genot van een stralende zon hebben Heijmans-collega's van diverse achtergrond kennis opgedaan en kennis uitgewisseld over de natuur op het NMM die zich sinds de realisatie in 2014/2015 heeft ontwikkeld.

Een kleine greep van de soorten die zij aantroffen: Veldleeuwerik (natuurlijk), Zandhagedis, Icarusblauwtje én waardplant Gewone rolklaver, Kneu, Boomleeuwerik, Kiekendief, Havik, Sperwer, Roodborsttapuit, Keizerlibel, Juffers en vele andere soorten. Als kers op de taart werd maar liefst drie maal een vleermuis aangetroffen tussen de betonnen zitranden van het openluchttheater (NMM arena). De natuur neemt langzaam dus echt bezit van de arena, precies zoals bedoeld.

Jan-Willem Burgmans, nu werkzaam als Programmamanager Ruimte (Klimaatadaptatie – Biodiversiteit – Sociale veiligheid) Centrale Projecten bij Heijmans Infra B.V., destijds betrokken bij de ontwerpuitwerking en realisatie van het NMM geeft naar aanleiding hiervan wel eerlijk aan nooit te hebben gedacht dat de juist de Arena ook belangrijk zou worden voor vleermuizen. In het project NMM zijn destijds diverse mitigerende maatregelen getroffen, ook ruimschoots voor de vleermuizen. Maar niemand had dit verwacht. Jan Willem's les: ‘Ga goed met de natuur om en houd rekening met het onverwachte. Je zult verrast worden!’