Nieuws

Aan de slag voor Rivierklimaatpark IJsselpoort

16 april 2023
Arnhem-Giesbeek

Rijkswaterstaat heeft namens Rivierklimaatpark IJsselpoort de partners TAUW, APPM, HKV, H+N+S Landschapsarchitecten en Bureau Stroming opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerkingsfase. Het consortium, onder de naam ‘IJsselpoortpartners’, zal eind maart starten met de werkzaamheden.

Het gaat om het gebied de IJsselpoort, de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Hier zal een uniek rivierpark gerealiseerd worden. Er zal samengewerkt worden met omliggende gemeenten, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmomumenten, onder leiding van RWS. Het consortium IJsselpoortpartners zal worden aangevoerd door TAUW en gaat aan de slag met de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt, dat in 2026 tot een uitvoeringsontwerp moet leiden.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig plan voor een toekomstbestendig IJssellandschap. Het bevat plannen voor de rivier, bedrijvigheid, natuur, scheepvaart en recreatie. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is één van de projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het landelijke Deltaprogramma.

Het project wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

  • de rivier meer ruimte geven bij extreem hoogwater;
  • ruimte bieden voor duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energieopwekking;
  • de kenmerkende natuur van het riviergebied terug brengen;
  • zorgen dat de vaargeul niet verder uitschuurt;
  • zorgen voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart;
  • een aantrekkelijk en toegankelijk rivierpark maken voor ontspanning en verkoeling.

Het doel van het project is toegankelijke uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek te realiseren die klimaatextremen kunnen blijven opvangen: een toekomstbestending IJssellandschap.