Nieuws

Artikel in ‘Boerderij’

5 februari 2019
Amersfoort

Het klimaatakkoord gaat veel betekenen voor agrariërs en de landbouwsector. Niet vanwege het hoge energieverbruik in de agrosector, maar vanwege de CO2-, methaan- en lachgasuitstoot die de veestapel en ons landgebruik met zich meebrengen. Om dit toe te lichten hebben Dirk Sijmons en Pim Kupers, adviseurs van de klimaattafel ‘Landbouw en Landgebruik’ een interview gegeven voor het weekblad ‘Boerderij’.

Collectieve gebiedsvernieuwing voor landbouw is onvermijdelijk. Er komt een breed palet aan opgaves op agrariërs af. Denk aan de stikstofaanpak, bodembeleid, waterkwaliteitsdoelstellingen, biodiversiteitsdoelen en nu ook klimaatmaatregelen. In plaats van ad hoc maatregelen per opgave moet je per gebied naar een maatregelenpakket die al deze doelen dient. Dat kan een agrariër niet individueel oplossen. Het artikel gaat vooral in op wat het klimaatakkoord voor de boer gaat betekenen, de kracht van de gebiedsbenadering en de rol van zonneparken hierin.