Nieuws

Behoud van karakteristieke lindes bij project Stadsdijken Zwolle

1 december 2022
Zwolle

Deze week zijn 3 volwassen lindes met groot materiaal verplant naar een nieuwe locatie op grotere afstand van de dijk. Door de aankomende dijkversterking konden de bomen niet blijven staan op hun huidige locatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verplantte met een hoge kraan de bomen naar hun nieuwe plek, zo’n 250 meter verderop.

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. H+N+S werkt vanaf 2019 samen met Trafique landschapsontwerpers aan een zorgvuldige inpassing en uitwerking van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

Vogelvlucht uit het project Stadsdijken Zwolle