Nieuws

Blauwe omgevingsvisie vastgesteld

25 februari 2019
Apeldoorn

Op woensdag 20 februari is door het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe de nieuwe Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050) vastgesteld. Een visie die is ontwikkeld en vormgegeven samen met vele maatschappelijke partners. H+N+S Landschapsarchitecten heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ‘Het nieuwe waterdenken’.

Bij een integrale gebiedsgerichte benadering zijn de volgende waterprincipes leidend:

  1. Water is het ordenend principe bij de ruimtelijke ontwikkeling boven en onder de grond
  2. Water maximaal vasthouden en schoonhouden
  3. Partnerschap als watermerk.

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op de website . Ontdek de verhalen van de BOVI2050, laat u inspireren en gebruik al deze informatie in uw ruimtelijk plannen.

Panorama Nederland tentoonstelling

Van 13 februari tot 9 maart staat in het waterschapshuis de tentoonstelling Panorama Nederland opgesteld, u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Panorama Nederland biedt een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De BOVI2050 sluit erg goed aan bij het gedachtegoed van Panorama Nederland.

Op naar een duurzame en water-inclusieve samenleving

Met deze BOVI2050 zet Waterschap Vallei en Veluwe op nieuwe wijze koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Geheel volgens de geest van de Omgevingswet zoekt het waterschap maximale samenhang én samenwerking.
Grote maatschappelijke uitdagingen die op het gebied afkomen staan centraal in de BOVI2050 zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuuropgave en de verstedelijking. Daarbij is een begrip van, en de omgang met het water vaak het begin van een samenhangende oplossing. Dat betekent dat breder wordt gekeken naar de ondergrond met haar waterlagen, om deze te betrekken bij het watersysteem én vervolgens te koppelen aan de kansen en uitdagingen in de leefomgeving. Dat is ‘Het nieuwe waterdenken’.

-