Nieuws

Ontwerpen met cultuur-historische gelaagdheid

4 december 2015
Groningen

In het kader van haar opleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen deed Shera van den Wittenboer onlangs een verkennend onderzoek naar de kruisbestuiving tussen de historische en ontwerpende disciplines, onder begeleiding van prof. dr. ir. M. (Theo) Spek. Het zeer lezenswaardige onderzoek ‘Ontwerpen met cultuurhistorische gelaagdheid’ is onlangs verschenen.

In de vertaalslag en communicatie tussen historici en ontwerpers gaat in de huidige situatie veel mis. Er zijn geen goede instrumenten voorhanden die voor zowel historici als ontwerpers gebruikt kunnen worden. Het blijkt erg lastig om de complexe, historische gelaagdheid in zo’n vorm te presenteren dat deze gemakkelijk in het ruimtelijk ontwerp kan worden gebruikt.

Ook het verschil in per­spectief tussen beide disciplines, enerzijds het historisch perspectief, anderzijds het ruimtelijk perspectief, blijkt moeilijk op elkaar af te stemmen. Daarbij komt dat ontwerpers van nature toekomstgericht zijn, ter­wijl historici juist terugkijken. Het vraagt om ontwer­pers en historici met een ruim blikveld, beide in staat om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken.

Aan de hand van interviews met ontwerpers en historici schetst Van den Wittenboer in haar onderzoek een goed beeld te schetsen van de huidige problematiek en reikt zij verbeterpunten aan. De geïnterviewden hebben ruime affiniteit en ervaring met het ontwerpen aan historisch gelaagde landschappen of hebben bijgedragen aan het leveren van de historische kennis hiervoor. Geïnterviewd zijn historici (Theo Spek/historisch geograaf en Suzanne Wentink/archeoloog) en landschapsarchitecten (o.a. Henk van Blerck, Berno Strootman). Hank van Tilborg heeft vanuit H+N+S aan het onderzoek meegewerkt.

Een overzicht van Cultuurhistorische projecten door H+N+S

Download het onderzoekspaper:
'Ontwerpen met cultuurhistorische gelaagdheid'