Nieuws

De Bodem als Bondgenoot: ‘De Droge Delta’ is bekroond met een Henry van de Velde Award

16 november 2023
Vlaanderen

Het LABO RUIMTE onderzoek ‘De Droge Delta’ naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste in Vlaanderen is bekroond in de categorie Design Research van de Henry van de Velde Awards 2024, een prestigieuze designprijs in België.

Het team van H+N+S Landscape Architects, TRACTEBEL en IMDC illustreerde hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

De jury sprak met lof over hoe het academisch onderbouwde onderzoek zich uit in een visueel verfijnde en toegankelijke publicatie. De kracht zat voor hen in de interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, ontwerpers, experts en ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een rijkere oplossingstoolkit voor een complex maatschappelijk vraagstuk zoals waterschaarste en droogte.

Julie Mabilde van het Team Vlaams Bouwmeester schreef eerder dit jaar al het artikel ‘De Bodem als Bondgenoot’ over de resultaten van het ontwerpend onderzoek voor A+ Architecture in Belgium. Zij schrijft dat de uitkomst laat zien hoe ook elders in Vlaanderen het landschap leidend kan worden om droogte én wateroverlast in een geïntegreerde aanpak te bestrijden.

Naast de Henry van de Velde Award maakt het LABO RUIMTE onderzoek ook nog kans op de publieksprijs. Stemmen kan tot 15 december via de volgende link.