Nieuws

De boezem voor het voetlicht

6 februari 2023
Nederland

‘De boezem voor het voetlicht’ is een gefilmd portret van een onderbelicht deel van het West-Nederlandse watersysteem. Het verhaal van de boezem wordt verteld door medewerkers van waterschappen en ontwerpers. In 7 episoden wordt het verhaal van het boezemsysteem verteld en wordt onder meer ingegaan op de fragiliteit, de onbedoelde schoonheid en de verbindende werking van de boezem. De film benadrukt de urgentie van het toekomstbestendig maken van de boezem in het licht van de klimaatverandering en sluit naadloos aan op de recente kamerbrief ‘Bodem en water sturend’.

Uit de gepassioneerde verhalen van de boezem-‘connaisseurs’ komt de boezem naar voren als een fenomeen om te koesteren en blijkt ook het grote belang van de boezem als waterhuishoudkundige voorwaarde voor het leven en werken in laag-Nederland. 

De film is een pleidooi om de boezem in het zonnetje te zetten en is een oproep aan alle betrokken partijen om de opgaven die er in en rond de boezem spelen integraal aan te pakken.

‘De boezem voor het voetlicht’ is een initiatief van Jandirk Hoekstra en Jan Wilbers van H+N+S Landschapsarchitecten en ingegeven door hun gedeelde fascinatie voor de boezem als kunstwerk. De film is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting.

Een aanvullende publicatie met achtergrondinformatie behorend bij de film is hier te downloaden.