Nieuws

De Eeuwige Bron winnaar Eo Wijers Prijsvraag 2020

24 september 2020
Tilburg

Na twee dagen jureren trekt de jury een kraakheldere conclusie: het topstuk van deze elfde editie van de Eo Wijers Prijsvraag is de Twentse inzending ‘De Eeuwige Bron’. Voor een doorbraak in het denken over het platteland zijn volgens juryleden Bart Krol, Marco Vermeulen en Jannemarie de Jonge twee onderwerpen van belang: de hervorming van ons watersysteem en de kwestie van de governance. Om nu echt stappen te maken in de omslag naar een duurzame en circulaire landbouw, op een manier die aldus de prijsvraagopgave, ‘zowel de voedselproductie als de verblijfskwaliteit van het landschap versterkt’, moeten die twee vraagstukken van accurate antwoorden worden voorzien.

De jury noemt het plan voor een nieuw waterwinningslandschap als voornaamste bouwsteen voor de omslag naar kringlooplandbouw compleet en uitvoerbaar. Dat laatste blijkt uit de vernuftige ideeën over hoe zo’n eeuwige bron gerealiseerd, ingericht en beheerd kan worden en waarbij, al gebruiken de inzenders de term niet, commonachtige organisatievormen voor de hand liggen. De coalitievorming bevindt zich in een vergevorderd stadium en de jury roemt de wijze waarop waterbedrijf Vitens boeren, natuurorganisaties en waterschap betrekt.

Deze prijsvraag heeft een bijzondere betekenis voor ons bureau. Voorafgaand aan de oprichting van het bureau maakten de oprichters al naam met Plan Ooievaar, een ruimtelijk plan dat in 1985 de eerste Eo Wijers prijsvraag won. Dit plan markeerde een nieuwe generatie regionale plannen met het watersysteem en natuurontwikkeling als basis. Het is bijzonder om de prijs nogmaals te winnen, en wel precies in het 30-jarig jubileumjaar, met een project dat hopelijk wederom een belangrijk stap in de landschapsinrichting van Nederland kan vormen, met oplossingen voor de droogteproblematiek in ons land. Samen met de provincie Overijssel, Vitens en Groene Metropool Twente, wordt gewerkt aan de vervolgstap.

De Eeuwige Bron is momenteel ook te zien bij de IABR tentoonstelling DOWN TO EARTH 'Droogte in de Delta' tot en met 18 oktober.