Nieuws

IABR - DOWN TO EARTH: Droogte in de Delta

14 september 2020
Rotterdam

IABR–DOWN TO EARTH is een biënnale in tijden van pandemie. Dit najaar begint de biënnale met twee kleinere tentoonstellingen. De eerste presenteert en bouwt voort op de resultaten van het IABR–Atelier Droogte in de Delta. Naast de resultaten van het Atelier selecteerde curator George Brugmans vier exemplarische Nederlandse projecten die de door het Atelier voorgestelde oplossingsrichtingen reeds heel concreet verkennen. Het project Panorama Waterland, een samenwerking tussen Vitens, H+N+S, Ruimtevolk, Roosemalen & Savelkoul, is daar gepresenteerd.

Panorama Waterland

Panorama Waterland is een concept ontwikkeld door H+N+S met de bureaus Ruimtevolk en Roosemalen & Savelkoul, i.s.m. waterbedrijf Vitens.
Er lonkt een kansrijk perspectief: een nieuw type waterwingebied als bouwsteen voor de hoge zandgronden in Nederland. Het concept laat zien welke duurzame toekomst in het verschiet ligt - voor burger, boer en natuur - door een gebied te benaderen als een eeuwig schone (drink)waterbron en binnen dit kader in te zetten op symbiose tussen verschillende grond- en watergebruikers.

Praktische voorstellen voor concrete actie Met DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA wil de IABR nadrukkelijk oproepen tot actie. Met concrete voorstellen voor oplossingsrichtingen, opdat lokale en regionale overheden kansen en mogelijkheden zien om de eigen specifieke opgave zo aan te pakken dat alle acties optimaal passen in de noodzakelijkerwijs samenhangende transitie van onze delta. De tentoonstelling bepleit een radicale omslag in denken en doen. We moeten van een vanzelfsprekend natte delta, die overtollig water zo snel mogelijk moet afvoeren, naar een slimme delta die zoet water kan vasthouden zodat we het kunnen gebruiken wanneer we het nodig hebben.

Biennale in tijden van pandemie

De eerste tentoonstelling opent op 19 september en loopt t/m 18 oktober, van di-zo, tussen 11:00-17:00. De richtlijnen van het RIVM volgend, mag er een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in de Keilezaal zijn. Er is een reserveringssysteem opgezet, waar je als bezoeker een tijdslot kunt reserveren via de website van de IABR. U kunt hier reserveren. Daarnaast zijn er een aantal events georganiseerd, in eerste instantie een beperkt aantal, soms besloten en soms publiek, van werksessies tot lezingen.

Voor de Eo Wijers prijsvraag heeft H+N+S het concept Panorama Waterland verder ontwikkeld met een casestudie voor de Sallandse Heuvelrug, onder het titel "De Eeuwige Bron". Het winnende project van de Eo Wijers regio Twente is hier te vinden >