Nieuws

Fort Knodsenburg

8 mei 2017
Nijmegen

Aan de noordkant van het nieuwe stadseiland Veur Lent staat sinds eind 2016 een kanon. Het staat bovenop de plek waar vroeger Fort Knodsenburg stond. De contouren van het fort zijn door de gemeente en de bouwcombinatie waar H+N+S deel van uitmaakte weer zichtbaar gemaakt en restanten van het origineel zijn teruggeplaatst op de historische locatie.

Ruimte voor de Waal

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van de omvangrijkste en meest in het oog springende projecten die gerealiseerd zijn in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Door de maatregel is de kans op overstroming voor Nijmegen en het gebied stroomopwaarts nu en in de nabije toekomst veel kleiner geworden. Samen met de bewoners en deskundigen is tegelijk gewerkt aan de ruimtelijk kwaliteit van het gebied. In een werkgroep met bewoners en historici is zorgvuldig gekeken hoe historische overblijfselen zoals bijvoorbeeld de oude veerstoep, de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, de wegversperringen en andere beeldbepalende objecten een plek konden krijgen in het veranderende landschap.

Naast de bastions van het fort is een wandelpad aangelegd. Het pad, dat gedeeltelijk begeleid wordt door een bakstenen muurtje, loopt van de Oude Dijk tot aan de Lentloper.

Luchtfoto (c) Gemeente Nijmegen

Tachtigjarige Oorlog

Fort Knodsenburg werd aan het einde van de 16e eeuw gebouwd om Nijmegen te kunnen belegeren. Het vormde een strategische plek om het oostelijke rivierengebied te controleren en speelde een belangrijke rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het is zowel in Spaanse als in Franse handen geweest. In de 19e eeuw raakte het fort in verval, waarna het werd verkocht en uiteindelijk gesloopt.

Tussen 2012 en 2015 werden tijdens de aanleg van het project 'Ruimte voor de Waal' restanten van het fort gevonden, zoals houten pijlers van de ophaalbrug, fundamenten van de toegangspoort en van de fortgracht.
historische kaart (begin 18e eeuw).