Nieuws

Gunning project A1/A27 aan consortium met H+N+S

25 augustus 2016
Amersfoort

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt de uitvoering van het project A27/A1 te gunnen aan 3Angle. Dit is een combinatie van Heijmans, 3i Investments en Fluor. De landschappelijke inpassing wordt vanuit dit consortium verzorgd door H+N+S Landschapsarchitecten.

H+N+S zal zich met name bezig gaan houden met de inpassing van de nieuwe A27 waar deze Utrechtse Heuvelrug passeert met een eco-passage bij Hilversum en waar deze de kernen van Groenekan, Nieuwe Wetering, Maartensdijk en Hollandsche Rading doorsnijdt.

Het project A27/A1 omvat de verbreding van de A1 tussen Eemnes en de aansluiting Bunschoten - Spakenburg van tweemaal 2 rijstroken naar tweemaal 4 rijstroken, de verbreding van de A27 van Utrecht-Noord tot knooppunt Eemnes met in beide richtingen een extra rijstrook en een spitstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Ook worden de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aangepast. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2017 en duren tot medio 2019.

Deze PPS-opdracht omvat ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud en financiering van de reconstructie van zowel de A27 tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes als de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het project heeft een totale contractwaarde van circa € 220 miljoen (inclusief 25 jaar beheer en onderhoud).

PPS-opdracht

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. Het idee is dat EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen in dit geval beoordeeld op de criteria 'tevreden weggebruiker', 'omgevingsbewustzijn', 'oog voor natuurwaarden' en 'duurzaamheid'. Zo heeft Rijkswaterstaat de markt uitgedaagd om met oplossingen te komen voor bijvoorbeeld het beperken van de hinder tijdens de bouw voor omwonenden en weggebruikers.

Combinatie prijs en kwaliteit

H+N+S zal zich bij de uitwerking met name richten op het leveren van ondersteuning op het terrein van de ecologie en de weginpassing in relatie tot de beperking van de hinder voor omwonenden. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de inpassing van de uitgevraagde geluidsschermen en dan met name de bewonerszijde, alsook de benedenwereld van de verschillende viaducten die worden ontworpen als representatieve ‘entrees’ van de kernen Groenekan, Nieuwe Wetering, Maartensdijk en Hollandsche Rading.

meer informatie over dit project >