Nieuws

H+N+S op het symposium 'Slim aan de slag met water'

23 november 2023
Zeist

Werk mee met de natuurlijke kracht van het bodem- en watersysteem op de Heuvelrug

Voor een volle zaal in theater Figi in Zeist vertelden Marijne Beenhakker en Marijne Kreulen van H+N+S over de veranderende dynamiek van het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug, en welke uitdagingen en kansen dat oplevert voor de inrichting en het beheer van het landschap. Het symposium 'Slim aan de slag met water', georganiseerd door Utrechts Landschap, werd door een breed publiek bezocht: landgoedeigenaren, natuurbeheerders , ambtenaren, waterschappers, architecten en studenten.

De inrichting van ons watersysteem sluit vaak niet aan op het natuurlijke bodem- en watersysteem. De gevolgen van deze maakbaarheidsgedachte in combinatie met klimaatverandering levert steeds grotere problemen op: watertekort, wateroverlast, verminderde waterkwaliteit, bodemdaling etc. Daar hebben alle functies last van. Bijvoorbeeld door verdroging van bijzondere natuur, drinkwatertekorten, funderingsschade en uiteindelijk ook droogteschade voor de landbouw. Door de inrichting van ons land beter af te stemmen op de natuurlijke kracht van de Heuvelrug kunnen we toewerken naar een meer zelfvoorzienend systeem. Functies op de flanken van de Heuvelrug, waaronder landgoederen en buitenplaatsen, kunnen een belangrijke rol spelen in het vasthouden van water voor het hele gebied.

De lezing is samengesteld op basis van kennis uit twee studies: Ambitiedocument Blauwe Agenda, en Toekomstbestendige Heuvelrug, Gooi- en Vechtstreek.