Nieuws

Inzending projecten voor het boek Landschappelijk Wonen 2.0

27 maart 2024
Nederland

Het inzenden van uw projecten voor het boek Landschappelijk Wonen 2.0 kan nog tot 11 april!

Twaalf jaar geleden werd het boek Landschappelijk Wonen uitgebracht. Het boek illustreerde 34 voorbeeldprojecten van aantrekkelijke groene woningbouw en was een groot succes. Er zijn bijna 2000 exemplaren van verkocht. Het boek ligt bij veel collega’s ontwerpers, ontwikkelaars en gemeenten op tafel. Het is echt een standaardwerk geworden.

Ondanks de respectabele leeftijd van het boek is het onderwerp actueler dan ooit. Nog steeds gebruiken ontwikkelaars en ontwerpers de projecten in het boek ter inspiratie. De laatste jaren zijn er veel inspirerende voorbeelden bijgekomen en heeft het vakgebied zich behoorlijk ontwikkeld. Thema’s als biodiversiteit, de klimaat- en wateropgave en bio-based bouwen zijn niet meer weg te denken en zijn in de eerste editie van Landschappelijk Wonen nog niet zo belicht. Kortom, alle aanleiding om te werken aan een boek Landschappelijk Wonen 2.0!

Voor de totstandkoming van dit boek werkt H+N+S Landschapsarchitecten samen met Faro, Palmbout en Uitgeverij Blauwdruk

De inzending van projecten voor het boek Landschappelijk Wonen 2.0 is gestart. We zijn op zoek naar gerealiseerde, landschappelijke woningbouwprojecten in Nederland of België. Zowel lage als hoge dichtheden zijn gewenst. Naast nieuwbouw zijn we ook benieuwd naar renovatieprojecten. Hier ligt immers een grote opgave voor onze toekomst. Projecten inzenden kan gemakkelijk, tot de tweede week van april 2024, via onderstaand invulformulier. Tips voor mooie projecten van andere bedrijven zijn ook welkom, deze kunt u verzenden naar ons e-mailadres: info@landschappelijkwonen.org.

Aanleverspecificaties projectinformatie


 1. Beantwoord per project de vragen van het invulformulier
 2. Mail per project het beeldmateriaal naar info@landschappelijkwonen.org


 • Er kunnen meerdere projecten worden ingezonden.
 • Ook projecten met een hoge dichtheid met landschappelijke waarde zijn welkom!

Beeldmateriaal

 • Eén A3 blad beeldmateriaal: PDF met titel, locatie, plankaart en min. 1 afbeelding na realisatie. Max 5 MB.
 • De naamgeving van de PDF beeldmateriaal dient als volgt te worden aangehouden:
  Naam bureau_Naam project.pdf VOORBEELD: A+B+C_Parkwonen in Deventer.pdf

Vereisten project

 • Het project dient elementen van Landschappelijk Wonen in zich te hebben
 • Het project dient gerealiseerd te zijn in Nederland of Nederlandstalig België
 • Het project is niet in de eerste editie van Landschappelijk Wonen opgenomen
 • Zowel nieuwbouw als renovatie/herontwikkeling toegestaan
 • Wij zijn ook geïnteresseerd in plannen met een hoge dichtheid

De voorbereidende activiteiten van dit boek werden mede gefinancierd met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regeling Architectuur. Wij wachten op de definitieve subsidietoekenning om het boek te kunnen realiseren.