Nieuws

Kruidenrijke vegetatie dijkversterking Wolferen-Sprok is een succes

14 december 2023
Waaldijk

De afgelopen jaren heeft H+N+S als onderdeel van de aannemerscombinatie Betuwse Waard en in samenwerking met Waterschap Rivierenland hard gewerkt aan de dijkversterking Wolferen–Sprok bij Nijmegen. Eén van de focuspunten was het ontwikkelen van een bloemrijke dijk.

Samen met dijkbeheerder Wim Cornelisse ontwikkelden we een strategie om over het gehele dijktraject sneller een biodiverse grasbekleding te realiseren, op een manier die zowel veilig (snel een gesloten graszode) als betaalbaar is (kruidenrijke zaaimengsels zijn kostbaar en de dijk is lang).

Het resultaat na oplevering van de eerste delen dijk is veelbelovend. Door hergebruik van de oude toplaag met bijbehorende zaden, en het slim verspreid zaaien van een mengsel van gras- en kruidensoorten dat toegespitst is op de eisen en kansen op de dijk, is er in een jaar tijd een mooie gras- en kruidenmat ontstaan die niet alleen de dijk beschermt, maar ook de biodiversiteit versterkt met een rijk palet aan bloemrijke kruiden.

Ontwikkeling kruidenrijke dijken, deel 1 (© Waterschap Rivierenland)
Ontwikkeling kruidenrijke dijken, deel 2 (© Waterschap Rivierenland)