Nieuws

Markt Boxtel bijna autovrij na jaren plannen maken

29 augustus 2019
Boxtel

Na vele jaren en diverse plannen later is het er dan toch van gekomen: Boxtel heeft eindelijk z’n vernieuwde Marktplein. Het voormalige parkeerplein in het dorpshart is heringericht op basis van een ontwerp van H+N+S. Deze zomer kon voor het eerst genoten worden van het nieuwe plein met ruimte voor uitgebreide horeca terrassen en een waterelement.

De nieuwe Boxtelse Markt vormt het voorlopige sluitstuk van de herinrichting van het centrumgebied van Boxtel die jaren terug startte met onze visie op de Cultuurhistorische As, de verbinding tussen kasteel Stapelen en de St. Petrusbasiliek. H+N+S stelde vervolgens een centrumplan op wat de basis vormde voor de aanpak van de openbare ruimte in het historische hart van dit Brabantse dorp. Daarbij werd voor Boxtel een eigen stijl getypeerd, die zowel appelleert aan de historische kwaliteiten als vooruitkijkt onder het motto: ‘eigentijds klassiek en stemmig sjiek’.

Deze principes zijn door ons doorvertaald in voorstellen voor de openbare ruimte in het centrum. Het belangrijkste is de Cultuurhistorische As, uitgevoerd als donkergrijze natuurstenen loper (granieten keien) gecombineerd met gebakken klinkers. De loper wordt plaatselijk onderbroken, bij kruising van een andere belangrijke structuur of een bijzondere situatie.

Deze kruisingen of bijzondere plekken vallen veelal samen met een rustpunt, die zijn uitgevoerd als een pleintje of een parkje, in combinatie met een grote boom en een zitplek. De al aanwezige grote, monumentale bomen in het centrum worden behouden. Door op strategische plekken grote bomen bij te plaatsen wordt de binnenstad verder vergroend.
Een van deze verbijzonderde plekken is de Markt die nu in lijn met de rest van de binnenstad is aangepakt. De geparkeerde auto’s zijn grotendeels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een pleinruimte die in lijn met de rest van het centrum is uitgevoerd in een combinatie van granieten keien en gebakken klinkers.

Helaas is H+N+S niet meer betrokken geweest bij de fase van uitvoeringsvoorbereiding en realisatie. Graag had H+N+S in deze fase de supervisie op de uitwerking en uitvoering gevoerd, zoals we meestal wel doen. Op behoorlijk wat onderdelen zijn nu zaken anders gerealiseerd dan bedoeld. De hoofdkeuzes van het plan zijn nog wel af te lezen, maar de wijzigingen hebben de kracht van het oorspronkelijke plan jammer genoeg wel behoorlijk aangetast en het plan is minder verfijnd dan was bedoeld.

Niettemin is het voor Boxtel fijn dat er na vele jaren van discussie nu eindelijk een nieuw marktplein is waar de auto slechts te gast is en het primaat ligt bij de fietser en de voetganger. Wellicht kunnen in de nabije toekomst ook de laatste geparkeerde auto’s vervallen.