Nieuws

Ooijen-Wanssum wint waterinnovatieprijs 2019

16 december 2019
Ooijen-Wanssum

Donderdag 12 december werd tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht de Waterinnovatieprijs 2019 uitgereikt. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum won met twee innovatieve dijkontwerpen de juryprijs in de categorie Waterveiligheid.

Na de ruimtelijke kwaliteitspluim vorig jaar ontvingen projectbureau Ooijen-Wanssum en het consortium Mooder Maas (waar H+N+S deel vanuit maakt) op 12 december jongstleden weer een prijs voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum , namelijk de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen. Deze werd gegund voor de twee nieuwe innovatieve dijken: de steilranddijk en de hoge gronddijk.

Het meest bijzondere van deze innovatie is dat ‘ie het resultaat is van ontwerpend onderzoek waarin in een aantal stappen landschapsarchitecten samen met kennisdisciplines een volledig nieuw type dijk hebben weten te ontwikkelen.

Door de bouw van deze dijken krijgt de natuur de kans om zich door te ontwikkelen en wordt het landschap in ere gehouden. Door innovatief materiaalgebruik is het mogelijk om lokale grond uit de aanleg van de hoogwatergeul aan de Maas toe te passen, waardoor er sprake is van een duurzame dijkversterking met minder transportbewegingen.