Nieuws

Publicatie Bosontwikkeling en Houtproductie langs infrastructuur.

3 mei 2021
Nederland

De Nederlandse overheid wil dat de Nederlandse bos- en houtketen vanaf 2030 jaarlijks 1,5 Megaton extra CO2 vastlegt. Dit betekent de ontwikkeling van meer bos in Nederland en structureel meer houtgebruik in de bouw. In opdracht van het ministerie van LNV hebben wij samen met SHR, Wageningen Universiteit en Research, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, verkend wat de bijdrage aan de CO2-vastlegging zou kunnen zijn van gebieden langs de provinciale wegen en snelwegen. Deze verkenning is gepubliceerd in het nieuwste nummer van het vakblad Natuur, Bos en Landschap.

In de studie zijn een zevental arealen van Rijkswaterstaat onderzocht op huidige CO2 vastlegging, groeisnelheid en bodemomstandigheden. Vervolgens is voor deze locaties zowel ruimtelijk als ecologisch verkend op welke wijze een stabieler bos ontwikkeld kan worden waarin meer koolstof wordt vastgelegd met ook een productiefunctie voor bouwhout. Tot slot is beschouwd welke houtsoorten een toepassing binnen de grond-, weg- en waterbouw kunnen krijgen. De resultaten van deze studie leveren ook nieuwe inzichten op voor meer koolstofvastlegging in kleine bosarealen in Nederland en laten zien wat de grote droogte in 2019 voor effect had op de groeisnelheid.

Het tijdschrift met het artikel is te bestellen op de website van het vakblad Natuur, Bos en Landschap

De volledige rapportage is te downloaden via de website van Rijkswaterstaat.