Nieuws

Slenk Hollandse Hout volop in ontwikkeling

24 augustus 2020
Amersfoort

In de Hollandse Hout, het bos ten noordoosten van de Oostvaardersplassen, wordt hard gewerkt aan het graven van een nieuwe slenk. Het bosgebied krijgt meer openheid, mantel-/zoomvegetaties en natte milieuomstandigheden om de relatie met de Oostvaardersplassen te versterken.

Vakken met kaprijpe populieren en essen, aangetast door essentaksterfte, maken plaats voor water in het bos. Het gewonnen zand is de financiƫle motor voor het natuurontwikkelingsproject en vormt surrealistische bergen in het polderbos. De open ruimtes worden op natuurlijke wijze opgenomen in het bos: pioniersvegetatie ontfermt zich over de nieuwe oevers en de eerste ijsvogels zijn gesignaleerd.