Nieuws

Gunning Technology Center Land

19 september 2022
Leusden

Het Rijksvastgoedbedrijf gunt namens Defensie het ontwerpen van het Technology Center Land te Leusden aan Felix Claus Dick van Wageningen Architecten en H+N+S Landschapsarchitecten. Een mooi resultaat van een intensief aanbestedingstraject, waaraan meerdere gerenommeerde partijen deelnamen. H+N+S Landschapsarchitecten zal in het vervolgtraject het terreinontwerp, inclusief de binnentuinen, uitwerken.

Het Technology Center Land van Commando Landstrijdkrachten is een moderne faciliteit voor technisch hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve instandhouding, modificaties en beproevingen van alle grondgebonden systemen van Defensie. Ook maakt het door Concept Development & Experimentation, intensieve samenwerking met kennisinstituten en de markt mogelijk. De nieuwbouw vervangt de gedateerde en niet meer passende huisvesting van de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land aan de Kolonel H.L. van Royenweg in Leusden, ook wel bekend als ‘de Tankwerkplaats’.

Bij de aanbesteding lag de nadruk op de thema’s integraliteit, functionaliteit en efficiëntie, logistiek en routing, representativiteit, gezondheid, landschappelijke inpassing en samenwerking. Het Technology Center Land is onmisbaar en uniek in de onderhoudsketen van Defensie. Het is van groot belang voor de doorontwikkeling van het materieel van Defensie, waarin de verbinding tussen mens en technologie centraal staat.

De overige adviseurs die voor het ontwerp zijn betrokken, zijn: Royal HaskoningDHV (constructies), Buro Happold / Galjema (installaties) en Arcadis (bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid). Het Technology Center Land zal naar verwachting begin 2028 in gebruik worden genomen.