Nieuws

Windenergie in de Wieringermeerpolder

14 september 2020
Noord-Holland

Windpark Wieringermeer is als voorbeeldproject opgenomen op de website van Mooi Noord-Holland.

Voor het windpark in de Wieringermeerpolder heeft H+N+S in 2014 het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit windpark is gerealiseerd en de herstructurering en opschaling van de bestaande windturbines heeft – ondanks de ingrijpende aard – tot een verbetering van de beeldkwaliteit geleid. In het artikel vertelt Pieter Schengenga over het beeldkwaliteitsplan, de succesfactoren en de struikelblokken.