Landschapsarchitect

Blake Allen

Blake is een Canadese landschapsarchitect met een achtergrond in geografie, landschaps- en stedenbouwkundig ontwerp en onderzoek. Hij wordt geïnspireerd door de rol die ontwerp speelt bij het aanpakken van mondiale uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en milieuduurzaamheid.

Achtergrond

Blake Allen (1991) studeerde Landschapsarchitectuur (MSc) aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en studeerde af met zijn project 'Kustversterking'. Zijn afstudeerproject richtte zich op de stijging van de zeespiegel in de regio Vancouver, Canada, en onderzocht het belang van cultuur en bestaande natuurlijke systemen bij het opbouwen van veerkracht voor de toekomst. De afgelopen vijf jaar heeft hij gewerkt voor de Gemeente Amsterdam aan uiteenlopende projecten, van visies en ontwerpen voor openbare ruimtes tot klimaatadaptatie- en ecologiestrategieën. Voordat hij in Nederland woonde, studeerde hij Human Geography aan de University of British Columbia, Canada.

Aandachtsvelden

Blake heeft verschillende onderling verbonden interessegebieden en focuspunten als landschapsarchitect, waaronder culturele veerkracht, onderling verbonden systemen en de artistieke kant van de praktijk. Culturele en sociale kwesties staan centraal in veel klimaatuitdagingen, en dus gelooft hij dat veerkracht wordt gecreëerd door het aanspreken en/of aanpakken van de manieren waarop mensen hun omgeving ervaren, bewonen, ermee omgaan en zich ertoeverhouden. Het milieu is ook een onderling afhankelijk systeem dat verbonden is met alle natuurlijke processen, omstandigheden en levende en niet-levende wezens. Ontwerpen binnen deze contexten, geïnspireerd door het bestaande natuurlijke landschap, evenals ontwerpen vanuit verschillende perspectieven, stelt hem in staat om relaties tussen dingen opnieuw voor te stellen. Blake heeft deze thema's toegepast in zijn werk, zowel in stedelijke contexten zoals ontwerp van openbare ruimtes, klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkelingsprojecten, als op grootschalige landschapsprojecten die de belangrijkste klimaatuitdagingen van de toekomst aanpakken.