Dutch + Dialogue

New Orleans is a city worth saving

De uitkomst van de derde Dutch Dialogues is goed ontvangen in New Orleans. H+N+S nam deel aan een vierdaagse sessie van Amerikaanse en Nederlandse experts uit verschillende werkvelden; water management, stedelijke ontwikkeling, hydrologie en (landschaps)architectuur.

Het doel was de stad te inspireren tot het creëren van een veiliger en beter New Orleans. Het voorstel brengt het water als het ware terug in de stad en maakt de stad daardoor aantrekkelijker en veiliger. De belangstelling en waardering voor deze unieke uitwisseling was groot: de senator van Louisiana Mary Landrieu, de Nederlandse ambassadeur in de VS Renee Jones-Bos en burgemeester Mitch Landrieu zijn slechts een aantal van de invloedrijke personen die de afgelopen dagen een bezoek brachten aan de werkvloer. Senator Landrieu benadrukte vandaag in haar toespraak, die ze voor 5000 planners wereldwijd hield, haar grote waardering voor de Nederlanders: "The Dutch have taught us how to live below sea level. They were here on the ground when Katrina hit, almost before our own government, and have not left since".

New Orleans is a city worth saving; een veel gebruikte uitdrukking hier en niets is minder waar. De door de stormen Katrina en Rita verwoeste en vervolgens grotendeels verlaten laaggelegen gebieden staan in schril contrast met het levendige, karakteristieke centrum. Het probleem is de regen: er valt zoveel regen in een korte tijd dat de bodem het water niet kan verwerken. De huidige aanpak bestaat uit immense pompstations en betonnen muren die de kanalen afschermen. Deze aanpak maakt de leefomgeving van de stad niet aantrekkelijk: hoewel New Orleans omgeven is door water is het nergens in de stad te vinden. Gek genoeg kan het binnenlaten van meer water in de stad juist voor de oplossing zorgen. Door gebiedsinrichting en architectuur te integreren met water management kan New Orleans weer de stad worden die ze voor Katrina was, alleen dan beter beschermd tegen overstromingen. En de Nederlanders, die door de eeuwen heen experts zijn geworden op het gebied van deze geïntegreerde aanpak, kunnen de stad hierbij helpen.