Associate partner, landschapsarchitect

Jaap van der Salm

Als projectleider bij H+N+S heeft Jaap een brede ervaring en richt hij zich voornamelijk op grootschalige en complexe (water)opgaven in binnen- en buitenland, en strategische projecten rond de transities in het landelijk gebied en metropolitane landschap. Daarnaast heeft hij ervaring met de realisatie en voorbereiding van grote waterbouwprojecten in aannemerscombinaties en heeft hij een fascinatie voor het slim combineren van innovatieve oplossingen met kansen voor ecologische, recreatieve en economische ontwikkeling. Naast het werk geniet hij van ontdekkingstochten te voet, per fiets of zeilschip en een goed filosofisch gesprek.

Achtergrond

Jaap van der Salm (1985) studeerde landschapsarchitectuur aan Wageningen UR en is sinds 2010 werkzaam als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten. Hij heeft zijn integrale ontwerpvaardigheden verder ontwikkeld in een aantal internationale projecten in onder andere de Verenigde Staten en Turkije. Vanaf 2019 is Jaap actief binnen Natuurpro, een netwerkorganisatie van natuur-professionals. In juli 2023 is Jaap toegetreden als associate partner bij H+N+S.

Aandachtsvelden

Waterveiligheid en Eco-Engineering

Jaap krijgt energie van het multidisciplinair samenwerken met andere specialisten en heeft veel ervaring in het rivierengebied. Geselecteerde projecten rond waterveiligheid en eco-engineering zijn Ruimte voor de Rivier Nijmegen, Kampen en dijkversterking Wolferen-Sprok, waar Jaap verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Kwaliteit en het landschapsontwerp. Voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum; een prijswinnend regionaal ontwikkelingsproject langs de Maas waarin waterveiligheidsmaatregelen gecombineerd worden met nieuwe natuurlijke, recreatieve en economische kwaliteiten, was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de GroenBlauw Structuur.

Transities in het landelijk gebied

Eén van Jaap’s focusgebieden is integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Samen met Vitens ontwikkelde hij ‘De Eeuwige Bron’: een regionaal perspectief op basis van duurzame drinkwaterwinning dat werd onderscheiden met de nationale EO Wijers prijs 2020 en waarvan momenteel diverse pilotprojecten zijn gestart. Binnen het Living Lab IJsselvallei, een 5-jarig onderzoek en ontwerp van de duurzame en flexibele drinkwaterwinning van de toekomst, is Jaap verantwoordelijk is voor het waterlandschap. In De Blauwe Omgevingsvie Vallei & Veluwe (BOVI), verschillende bijdragen aan Omgevingsvisie Noord-Brabant (oa mbt klimaatrobuuste beekdalen) is verdere ervaring opgebouwd. Ook werkt hij samen met de familie van Schie aan een duurzame toekomstvisie voor boerderij ‘de Eenzaamheid’ in de Zwanburgerpolder en een perspectief voor gebiedsaanpak de landbouw in provincie Zuid-Holland.

Internationale projecten en ontwerpworkshops

In internationale projecten en multidisciplinaire ontwerpworkshops zoals Dutch Dialogues (New Orleans), de integrale watervisie voor Izmir en een visie voor de Parana Delta in Argentinie draagt Jaap het interdisciplinair en integraal samenwerken verder uit. Voor de ontwerpwedstrijd Rebuild By Design: Living with the Bay heeft hij de ontwerp input gecoördineerd van een US-NL consortium. Het project combineert watersysteemmaatregelen langs de Mill River op Long Island (New York), met herstel van ecosystemen, recreatieve verbeteringen en versterking van lokale gemeenschappen.