Recreatie + Waterwinning

Vlakke duinvallei in het uitgestrekte duingebied tussen Den Haag en Wassenaar

Meijendel is een vlakke duinvallei in het uitgestrekte duingebied met waterwinfunctie tussen Den Haag en Wassenaar, die zich onderscheidt door een druk recreatief gebruik en een bijna parkachtige inrichting. Belangrijke opgave bij het opstellen van het Masterplan recreatieve herinrichting Meijendel was het versterken van de ruimtelijke karakteristiek in samenhang met het intensieve gebruik en het aanbrengen van structuur in de wirwar aan paden.

Aanleiding

Er is gekeken welke wandelpaden belangrijk zijn om een diversiteit aan wandelmogelijkheden te bieden. Zo zijn er paden die lopen vanaf de twee centrale plekken (het bezoekerscentrum boerderij Meijendel en de grote parkeerplaats op Kievietsduin) naar diverse belangrijke plekken of attracties, verbindingspaden tussen parkeerplaats en boerderij, enkele wandelrondjes en als laatste categorie herstel van verdwenen paden die onderdeel zijn van historische routes.

Met dit systeem is een keuze gemaakt in welke paden onderhouden worden (halfverharding) en welke niet onderhouden worden, de zogenaamde struinpaden die mogen verslechteren of zelfs mogen dichtgroei- en als ze niet vaak genoeg worden gebruikt. Daarnaast zijn ontbrekende stukken  etspad en ruiterpaden toegevoegd en zijn enkele routes verlegd om de historische routes die deels verdwenen waren weer te herstellen. Zo is er weer structuur en logica gebracht in het padenstelsel. Ook de materialisatie is afgestemd op het verschillend gebruik; halfverharding voor de wandelpaden, asfalt voor het  etspad en klinkers voor de wegen. In het centrumgebied van Meijendel was het de opgave om de onoverzichtelijke en onveilige parkeersituatie op te lossen. Een van de eerste uitgevoerde projecten was dan ook de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij boerderij Meijendel.

In 2003 is het masterplan voor Meijendel gemaakt met als belangrijke opgave meer structuur aan brengen door onder andere de wildgroei aan paden aan te pakken en de onoverzichtelijke en onveilige parkeersituatie op te lossen. Daarnaast zijn de ruimtelijke karakteristieken versterkt en meer in evenwicht gebracht met het intensieve gebruik. De aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en enkele ingrepen in de padenstructuur zijn de eerste uitvoeringsprojecten voortkomend uit het masterplan. Om de verkeersoverlast bij de oude boerderij Meijendel (infocentrum) en theehuis te verminderen zijn de 200 verspreid liggende parkeerplaatsen geclusterd op twee nieuwe parkeerplekken in de zuidelijke bosrand. Daarmee behoort het ‘rondjes rijden’ op zoek naar een parkeerplekje tot het verleden en ontstaat er ruimte voor upgrading van de omgeving theehuis en boerderij. Vanwege de ligging in drinkwaterwingebied zijn de par- keerplaatsen uitgevoerd met een vloeistofdichte folie in de onder- grond. Een groot deel van de aanwezige bomen zijn uitgespaard en geven de parkeerplaats een groen en weelderig karakter met de identiteit van ‘parkeren in het bos’. De rijbanen zijn uitgevoerd in gebakken klinkers, de parkeervakken zelf in halfverharding.