Nieuws

Aan de slag met dijkversterking Buggenum

4 september 2023
Buggenum

H+N+S gaat samen met Bouwcombinatie Dijkzone Alliantie, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, aan de slag met het ontwerp van de dijkversterking Buggenum. Op 4 juli is dit bekrachtigd met de ondertekening van het contract door de combinanten en Waterschap Limburg. Als onderdeel van de aanbesteding is één van de dijktrajecten uitgewerkt: een ruimtelijk en technisch ontwerp en een faseringsplan. Bij het ruimtelijke ontwerp heeft H+N+S veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid, biodiversiteit en dorpse uitstraling van de nieuwe dijk.

De dijkversterking in het Limburgse Buggenum aan de Maas bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Enkele keuzes moeten nog worden gemaakt voordat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt tot een Ontwerp Projectbesluit waar eenieder op kan reageren. Voorbeelden zijn een gesloten grondbalans met het afgraven van de langsdam, het combineren van de spoordijk met een waterkerende dijk en het inpassen van nieuwe aanlegplaatsen voor recreatieboten. Het waterschap gaat hier samen met Dijkzone Alliantie Buggenum na de zomer mee aan de slag. De omgeving wordt hierbij betrokken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Buggenum is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Het doel is om in 2050 alle dijken op orde te hebben. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. Als voorstudie voor de HWBP projecten in de Noordelijke Maasvallei heeft H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van het Waterschap Limburg eerder een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Onderdeel hiervan vormde zogenaamde ‘Programma’s van Kansen’ voor de verschillende Maasdorpen, waaronder Buggenum. Ook werkten wij samen met Dura Vermeer en Ploegam aan het ontwerp en de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het ontwerp en de realisatie van de dijkverlegging bij Lent (Rivierpark Nijmegen).