Nieuws

Start werkzaamheden Melksteeg

13 februari 2023
Amersfoort/Soest

De aanleg van natuurgebied Melksteeg op de grens tussen Soest en Amersfoort is gestart. De Melksteeg is een natuurcompensatiegebied van ruim 19 hectare die de ecologische verbindende schakel gaat vormen tussen het natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem en Landgoed Coelhorst. De inrichting van Melksteeg is opgedeeld in twee fasen en wordt in opdracht van gemeente Amersfoort uitgevoerd. H+N+S maakte het ontwerp, in nauwe samenwerking met Buiting advies en SmitsRinsma.

Voor fase één wordt een gebied van 4 hectare, tussen de Eem en de A.P Hilhorstweg, ingericht tot natuurgebied. Hier komt voornamelijk bos, maar ook twee bruggetjes, een wandelpad en de archeologische vindplaats wordt opgehoogd en ingezaaid met een bloemenmengsel.

In de tweede fase (verwacht eind 2023) wordt er nog eens 15 hectare agrarische grond omgevormd naar natuur. Hier komt een mozaïek van vochtig bloemrijk grasland, singels en bosvakken.

Het project startte in 2015 met de zoektocht naar 3,4ha compensatie voor de beoogde aanleg van de Westelijke ontsluitingsweg. Door verschillende kansen te benutten en het aanhaken van Rijkswaterstaat (compensatieopgave vanuit project Knooppunt Hoevelaken) is het project uitgegroeid tot een ruim 19ha groot aaneengesloten natuurgebied op een unieke plek waar de gradiënt van hoog en droog naar laag en nat ten volste benut kan worden.