Nieuws

Zevenaar oost opgenomen in nieuwe studie

30 mei 2022
Amersfoort

Collega-bureau DS Landschapsarchitecten heeft samen met de WUR en Vogelbescherming Nederland in opdracht van "DuurzaamDoor RVO en KAN bouwen" een studie gedaan naar natuurrijke woonbuurten.

In de studie ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden - Aanbevelingen voor het ontwikkelen van een natuurinclusieve woonbuurt op basis van een scan van 12 woningbouwprojecten uit 1995-2010’ worden diverse woonlandschappen onder de loep genomen, waaronder het plan dat wij samen met Palmbout urban landscapes maakten voor de wijk ‘Groot Holthuizen’ in Zevenaar Oost. Het leidt tot interessante ‘lessons learned’ die overzichtelijk in beeld zijn gebracht door de opstellers. Andere opgevoerde voorbeeldwijken zijn bijvoorbeeld Eva-Lanxmeer in Culemborg en het GWL-terrein in Amsterdam.

De studie is te downloaden via deze link

Zevenaar-Oost is één van de projecten die ook in onsjubileummagazine ‘Denken, doen, Laten’ is opgevoerd.