Nieuws

H+N+S door naar tweede ronde Eo Wijersprijsvraag

20 februari 2023
Rijn-Maasmonding

Samen met een interdisciplinair team van stedenbouwkundigen, ecologen, een econoom en een kunstenaar is H+N+S Landschapsarchitect door naar de tweede ronde van de Eo Wijers prijsvraag. We hebben het thema ‘waar wij willen wonen’ toegepast op de Rijn-Maasmonding, en dan in het bijzonder op de rol van de veranderende haven om Rotterdam te laten uitgroeien tot een ware deltastad. Door middel van (in de woorden van de jury) ‘een subtiele ingreep, met grote impact op het natuurlijk systeem wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuwe symbiose tussen stad, haven en estuarium’. Onder meer doordat getijdenwerking en sedimentatie weer vrij spel krijgen en zo orde en ritme aanbrengen in het landschap.

De jury spreekt ook haar vertrouwen uit in onze uitwerking in de tweede ronde, onder ander omdat we het geijkte beleidsmatig-technisch spoor gaan combineren met een sociaal-cultureel spoor, waarbij we ook een schrijver, filmmaker en filosoof zullen betrekken.

Team

  • TU Delft: Han Meyer
  • H+N+S Landschapsarchitecten: Jasper Hugtenburg en Lea Soret
  • Palmbout Urban Landscapes: Sarah Huijbregts, Ruben Hoek en Marcel van der Meijs
  • Erasmus Universiteit: Bart Kuipers
  • ARK Natuurontwikkeling: Esther Blom