Landschapsarchitect

Danielle van Meijeren

Danielle van Meijeren (1994) is landschapsarchitect en heeft een grote interesse voor psychologie en gezondheid in relatie tot het vakgebied.

Achtergrond

Danielle studeerde Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp met als afstudeerrichting tuinarchitectuur. Na het afronden van de 4-jarige opleiding wilde zij graag verder studeren, meer theoretische kennis vergaren en haar onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Dit leidde tot haar besluit om de Master Landscape Architecture te volgen aan de universiteit in Wageningen. Na afronding van haar master is zij in 2019 bij H+N+S komen werken. Waar zij de wettelijke beroepservaringsperiode voor landschapsarchitecten heeft gevolgd en in 2022 heeft afgerond.

Aandachtsvelden

Psychologie en Gezondheid

Tijdens de master en minor ‘public health and environment’ ontdekte ze haar interesse voor psychologie en gezondheid in relatie tot het vakgebied. Hoe beleven en ervaren mensen de ruimte om zich heen? Wat is het effect van de openbare ruimte op de fysieke en mentale gezondheid? Wat is het effect van de natuur op het menselijk brein? Dit soort vragen legde de basis voor haar afstudeerwerk ‘A Boost of Nature’. Hierin stelt zij ontwerpprincipes op en laat een voorbeelduitwerking zien voor het inrichten van een gezond werklandschap met als doel om stress onder werknemers te verminderen en het groeiende aantal burn-outs tegen te gaan.

Haar deelname aan Gezond Verstand van de provincie Zuid-Holland sluit hier goed op aan. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar het thema ‘gezonde leefomgeving’ gekeken met een focus op de groene stad en het menselijke gedrag.

Bos!

Daarnaast werkt Danielle graag aan projecten met betrekking tot de Bossenstrategie. Vanuit het klimaatakkoord moet er 37.000 ha extra bos geplant worden in Nederland. Verschillende instanties als provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn hier mee bezig. Slim combineren, meekoppelen van andere actuele opgaves, is hier belangrijk. Zoals in het project Bos en Woningbouw , waar samen met bos ook de woningbouwopgave wordt meegenomen, om zo samen een business case te vormen.

Erfgoed en terreininrichting

Een ander aandachtsveld waar haar interesse naar uitgaat is erfgoed en terreininrichting waar cultuurhistorie een rol speelt. Danielle vindt het belangrijk om dit verhaal te vertellen en zo extra waarde toe te voegen aan een plek. Daarnaast ontwerpt zij graag aan plekken waar mensen samenkomen. De gebruikers zijn hierbij heel belangrijk, want een mooie plek ontwerpen die niet gebruikt wordt, slaat de plank mis.