Landschapsontwerper

Floor Hartveld

Floor is landschapsontwerper bij H+N+S sinds februari 2023 en MSc student Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In haar werk laat ze zich graag inspireren door natuurlijke processen. In een samenspel van onderzoek en ontwerp zoekt zij naar nieuwe relaties tussen de mens en natuur, waarin zoveel mogelijk wordt meebewogen met de natuur.

Achtergrond

Floor is een veelzijdig ontwerper met een achtergrond in Planologie en kennis van Stedenbouw. Tijdens haar bachelorstudie Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte zij haar affiniteit voor ontwerpen met onderzoek als cruciaal geïntegreerd onderdeel daarvan. Daarom vervolgde Floor haar opleiding aan de Academie van Bouwkunst, waar zij met veel plezier studeert als masterstudent Landschapsarchitectuur.

Aandachtsvelden

De Noordoostpolder

Floor groeide op in de Noordoostpolder. Te midden van dit volledig vormgegeven landschap, het perfecte voorbeeld van maakbaarheid, ontstond haar passie voor het landschap en haar wens om daaraan bij te dragen. Inmiddels is duidelijk dat er grenzen zijn aan deze maakbaarheid. Floor denkt graag mee over de toekomst van de Noordoostpolder en de andere Zuiderzeewerken, waarbij alles volgens haar weer wat meer in evenwicht met de natuur moet zijn.

Nevenactiviteiten

Vrijwilliger weidevogelbescherming

Floor is sinds 2015 actief als vrijwilliger bij de weidevogelbescherming. Door intensivering van de landbouw en de gevolgen van klimaatverandering is er een tekort aan geschikt leefgebied voor weidevogels ontstaan. Als onderdeel van dit vrijwilligerswerk zoeken Floor en haar vader in goede samenwerking met agrariërs naar manieren waarop binnen de bestaande bedrijfsvoering weidevogelnesten en -jongen kunnen worden gespaard. Zo deed zij kennis op over landbouw en de natuurinclusieve mogelijkheden daarvan.