adviseur/projectleider, landschapsarchitect

Jandirk Hoekstra

De laatste jaren ontwikkelde hij zich als leider van een groot aantal ateliers als specialist op het gebied van concept- en planvorming in een interdisciplinaire setting met tal van specialisten uit diverse invalshoeken.

Achtergrond

Jandirk was van 1987 tot 1990 actief in de culturele sector als programmamaker voor muziekevenementen, theater en cultureel debat in de Unie in Rotterdam. Hij werkte daarna van 1990 tot 1993 als landschapsarchitect en ‘stadsambassadeur’ voor de culturele sector bij dS+V Rotterdam en van 1993 tot 1999 als senior-adviseur en divisieleider bij Heidemij/Arcadis. Daar deed hij ervaring op met integrale opgaven en met leiding geven aan (ontwerp)teams. Van 1999 tot mei 2017 was Jandirk directeur van H+N+S Landschapsarchitecten. Sindsdien zet hij zijn werkzaamheden voor H+N+S voort als adviseur.

Aandachtsvelden

Water + ruimte

Op het gebied van water en ruimte was Jandirk actief als leider van het Atelier Zuid-Westelijke Delta en het Atelier Kustkwaliteit en werkte hij mee aan de plannen die in het kader van ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ werden ontwikkeld voor de Belgische kust. Hij ontwierp het winnende plan voor een waterrijk en self-supporting stadspark in Yangcheng, China. Ook was hij betrokken bij de aflevering van de Dutch Dialogues die de toekomst van het kust- en rivierengebied rond Norfolk, Virginia onderzocht.

Landscaping

In Kaapstad, Zuid-Afrika werkte hij mee aan het Density Syndicate Cape Town; hij gaf leiding aan een multidisciplinair SA-NL team dat een toekomstperspectief ontwikkelde voor een centraal gelegen groene corridor, Two Rivers Urban Park. Dichter bij huis maakte hij in nauwe samenwerking voor het Anningahof aan de Vecht bij Zwolle een plan voor de herinrichting van dit landgoed voor kunst en cultuur.

Duurzame regio

Diverse structuurvisies en gebiedsontwikkelingsplannen, onder meer voor het Bentwoud, de Rijn- en Veenstreek in het Groene Hart.

Nevenactiviteiten

Jandirk gaf gastcolleges aan de vakgroep Landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit, ETH Zurich, KU Leuven, TU Delft en de Academie van Rotterdam. Hij was bestuurslid van een aantal muziektheatergezelschappen en is lid van de Programmaraad van het ARCAM in Amsterdam. Hij was ateliermeester van het Projectatelier Groningen. In dat Projectatelier wordt onderzocht wat de energietransitie kan betekenen voor het economisch perspectief van stad en regio Groningen en wat daar de gevolgen voor de ruimtelijke orde en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied kunnen zijn. De resultaten van Projectatelier Groningen werden gepresenteerd tijdens de IABR 2016 ‘The next economy’.

Jandirk trad op als intendant van de Biënnale Landschapsarchitectuur Apeldoorn in 2008 en als Atelierleider voor het Atelier Overijssel. Vanaf maart 2012 tot oktober 2017 was hij Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de provincie Noord-Holland.