erfgoed+water

Nieuwe waterwerken Zoutkamp

In Zoutkamp worden de monumentale waterwerken aangepast om tot 2050 klimaatbestendig te zijn. Het oude gemaal H.D. Louwes wordt gesloopt en de Hunsingosluis wordt grondig gerenoveerd en omgebouwd tot schutsluis, terwijl er een groot nieuw gemaal naast wordt gebouwd. Over het Reitdiep wordt als meekoppelkans een nieuwe fietsverbinding aangelegd voor verbetering van het fietsnetwerk en verkeersveiligheid. De dijk vormt het verbindend element langs het dorp waar de reeks waterwerken als coupures in liggen. Door nieuwe verbindingen, aanlegplaatsen en uitkijkpunten te realiseren, worden verschillende opgaven samengebracht en biedt het project op grotere schaal meerwaarde voor de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van Zoutkamp.

Aanleiding

Om de gevolgen van klimaatverandering tot 2050 aan te kunnen worden de monumentale waterwerken van Zoutkamp vernieuwd. Dit is opgepakt als integrale gebiedsopgave om, naast waterveiligheid, ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Als onderdeel van deze brede opgave wordt de monumentale Hunsingosluis gerenoveerd en omgebouwd tot schutssluis. Over het Reitdiep wordt een nieuwe fietsverbinding aangelegd en het tussenliggende gebied wordt heringericht om de routing te verhelderen en veiligheid te verbeteren.

rondje Lauwersmeer

Concept

De dijk van Zoutkamp wordt hersteld, toegankelijk gemaakt en aangezet als verbindend element, als ruggegraat waar routes samenkomen. De waterwerken liggen als coupures in de dijk. De nieuwe laag die aan de historische waterwerken wordt toegevoegd is herkenbaar en hedendaags, met respect voor de historische en culturele waarde van het bestaande erfgoed, met toevoeging van verblijfsplekken en uitbreiding van de bestaande routes.

De waterwerken met de dijk als verbindend element

Uitwerking

Aanlanding fietsbrug

De nieuwe fietsbrug over het Reitdiep ligt parallel aan de bestaande Reitdiepbrug en is in vorm en detaillering slank en eenvoudig om aandacht op de historische sluis te behouden. De balkons op de aanlandingen van de brug bieden ruimte voor uitzichtpunten met zicht op Zoutkamp en het Reitdiep. De fietsverbinding bovenlangs en de voetgangersverbinding via de trap naar het plein aan de haven zijn een toevoeging aan de bestaande verbindingen tussen de sluis, de dijk en het dorp. Qua kleur en materiaalgebruik wordt aangesloten op de bestaande situatie zodat er een logische aansluiting op de huidige entree van het dorp ontstaat.

Schutsluis en Hunsingogemaal

Het gemaal ligt als nieuw element in de lengterichting van de sluis en benadrukt daarbij de stroomrichting van het water onder de dijk door. Om de historische sluis in ere te houden worden de nieuwe waterwerken uitgevoerd in materialen die zich onderscheiden van de historische baksteen maar daar wel goed op aansluiten. Op de historische sluis komen twee balkons als uitkijkpunten op de dijk, het Hunsingokanaal en het Lauwersmeer. Langs de nieuwe schutsluis wordt verblijfsruimte gerealiseerd en de loopbrug over de schutsluis zorgt voor een nieuwe wandelverbinding tussen de jachthaven en het dorp.