Overzicht + Film

H+N+S in beweging

In de afgelopen jaren zijn er diverse animaties gemaakt om projecten van H+N+S toegankelijk te maken voor het bredere publiek. Bekijk op deze pagina de animaties van enkele H+N+S projecten. Kijk je mee?

Tweestromenland: waar wij willen wonen — Eo Wijers prijsvraag Rijn-Maasmonding

Met ‘Tweestromenland’ hebben H+N+S Landschapsarchitecten en Palmbout Urban Landscapes in het kader van de 12e editie van de Eo Wijers prijsvraag een plan gemaakt voor een toekomstbestendige Rijn-Maasmonding. Ons plan is door de jury uitgeroepen tot winnaar voor de regio Rijn-Maasmonding. Bekijk hier het project >

Animatie door H+N+S Landschapsarchitecten met afbeeldingen van Palmbout Urban Landscapes & H+N+S Landschapsarchitecten

Have Halbertsma

In samenwerking met De Zwarte Hond en Penta architecten heeft H+N+s Landschapsarchitecten in opdracht van Paiva Projectontwikkeling een bijzonder stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van hét watersportdorp van Friesland. En dus is er veel ruimte voor varen in de openbare ruimte.

Animatie door H+N+S Landschapsarchitecten

Leidraad natuurinclusief Rotterdam

Voor de ecologische ontwikkeling van grote steden is het van belang om scherp te definiëren uit welke biotopen een stad precies is opgebouwd, welke soorten daarbij horen en hoe hun leefgebied kan worden verbeterd. Samen met de gemeente Rotterdam en Buiting advies heeft H+N+S Landschapsarchitecten daarom een leidraad ontwikkeld voor een natuurinclusieve stad. Bekijk hier het project >

Animatie door H+N+S Landschapsarchitecten

De boezem voor het voetlicht

‘De boezem voor het voetlicht’ is een gefilmd portret van een onderbelicht deel van het West-Nederlandse watersysteem. Het verhaal van de boezem wordt verteld door medewerkers van waterschappen en ontwerpers. In 7 episoden wordt het verhaal van het boezemsysteem verteld en wordt onder meer ingegaan op de fragiliteit, de onbedoelde schoonheid en de verbindende werking van de boezem. De film benadrukt de urgentie van het toekomstbestendig maken van de boezem in het licht van de klimaatverandering en sluit naadloos aan op de recente kamerbrief ‘Bodem en water sturend’. Bekijk hier het project >

Animatie door H+N+S Landschapsarchitecten en Wijnand Slurink

Nationaal Militair Museum

De voorheen hermetisch afgesloten Vliegbasis Soesterberg is sinds 2015 opengesteld voor het publiek. In het hart van de voormalige militaire basis ligt nu het museum waar binnen- en buitenruimte naadloos in elkaar overgaan. Tijdens hun bezoek krijgen geïnteresseerden zowel de kans om meer te weten te komen over de Nederlandse krijgsmacht als de omringende natuur. Bekijk hier het project >

Animatie door Nationaal Militair Museum

Maaspoints: Waterwoud

Rotterdam wordt van oudsher bepaald door zijn relatie met de Maas. Om de betekenis van de Maas als publieke ruimte in de stad te versterken worden getijdenparken aangelegd. De Maaspoints vormen binnen deze getijdenparken bijzondere plekken waar het water beleefd kan worden. Ze zijn door H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT Architects specifiek ontworpen om de relatie tussen de Rotterdammers en de rivier te versterken en staan als krachtige symbolen voor de bredere visie van de getijdenparken. Bekijk hier het project >

Animatie door OPEN Rotterdam

Energietransitie verhelderd – een uitleg door Dirk Sijmons

In dit korte filmpje vertelt Dirk Sijmons op heldere, toegankelijke wijze over de noodzaak, struikelblokken en praktische mogelijkheden van energietransitie. Het werd gemaakt ter gelegenheid van de prijsuitreiking van de prijsvraag 'Energielandschap van de Toekomst' in Utrecht bij RWS/LEF op 31 januari 2019.

Animatie door AVEX BV

Soestdijk, buitenplaats van Nederland

Het plan van het consortium Nationaal Ensemble Soestdijk - een krachtenbundeling van onder andere bouwconcern VolkerWessels, Van Hoogevest Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex, DGO Concept en Staatsbosbeheer - geeft Soestdijk een nieuwe bestemming als Buitenplaats van Nederland. Dit plan is als één van de drie partijen door naar de laatste ronde voor de herontwikkeling van Paleis Soestdijk. Bekijk hier het project >

Animatie door VolkerWessels, Van Hoogevest Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex, DGO Concept en Staatsbosbeheer

2050 - An Energetic Odyssey

Via een publiek-private samenwerking is ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, kansen en ruimtelijke implicaties voor en van de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op en om de Noordzee. Dit project toont welke rol de Noordzee kan spelen bij het halen van het eind 2015 in Parijs mondiaal afgesproken tweegradendoel, als samenwerking voor grootschalige exploitatie van windenergie centraal staat. Bekijk hier het project >

Animatie door Tungstenpro met bijdragen van Maarten Hajer, Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten) en Ecofys

Landartpark Buitenschot

In opdracht van Schiphol is door een multidisciplinair projectteam gewerkt aan een wereldprimeur. Een park dat bij de gratie van het door opstijgende vliegtuigen veroorzaakte laagfrequente grondgeluid bestaat. Het parklandschap draagt door zijn vormgeving aan een noemenswaardige reductie van de geluidsoverlast bij. Bekijk hier het project >

Animatie door Tungstenpro met afbeeldingen van H+N+S Landschapsarchitecten

Dutch Profiles: H+N+S Landschapsarchitecten

Zoals voormalig Rijksadviseur Landschap en een van de directeuren van H+N+S Landschapsarchitecten (Dirk Sijmons) uitlegt, is Nederland grotendeels een door de mens gemaakt land. Het waterbeheer is een grote uitdaging in Nederland omdat een groot deel van het land omgeven is door de zee en gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt. Gelukkig is het beheersen van complexe watervraagstukken precies waar H+N+S in uitblinkt.

Animatie door Submarine, Femke Wolting en Bruno Felix