Landschapsarchitect

Jasper Hugtenburg

Jasper Hugtenburg is landschapsarchitect en fysisch geograaf, en projectleider bij H+N+S. Zijn expertise ligt met name op het vlak van water, bodem en natuur, en de concrete doorwerking daarvan in duurzame gebiedsontwikkeling, visionaire plannen en het concrete landschapsarchitectonisch ontwerp.

Achtergrond

Jasper studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht (1996 – 2001) en landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam (2007 – 2014, waarvan 2 jaar uitgeschreven). Hij werkte van 2001 tot 2007 als specialist en beleidsadviseur kust- en rivierbeheer bij Rijkswaterstaat. Hierna maakte hij tegelijk met de start van de deeltijdopleiding aan de academie de overstap naar H+N+S Landschapsarchitecten. Bij H+N+S heeft Jasper zich in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een veelzijdige landschapsarchitect die kennis uit aanpalende disciplines steeds weet te combineren in vaak toonaangevende ontwerpen die geregeld de publiciteit halen. In deze periode heeft hij ook buiten het bureau zijn vleugels uitgeslagen. In 2009 – 2010 was hij werkzaam bij het gerenommeerde Zwitserse landschapsarchitectenbureau VOGT, en in 2017-2019 was hij als landschapsarchitect in dienst van ARK Natuurontwikkeling. Hij heeft de daar op gedane kennis steeds teruggebracht naar H+N+S, en deze ervaringen worden nog steeds toegepast in H+N+S projecten.

Aandachtsvelden

Maatschappelijke opgaven

Mede aangestoken door H+N+S oprichter Dirk Sijmons werkt Jasper graag in de frontlinie van het vakgebied. Daar is hij steeds op zoek naar de bijdrage die ruimtelijk ontwerp kan leveren aan urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. Een mooi voorbeeld is het IABR project 2050 – An Energetic Odyssey, waarin voor internationale bestuurders en bedrijven voorstelbaar werd gemaakt hoe een heel landschap als de Noordzee kan worden geactiveerd als energielandschap. Een idee dat later integraal werd uitgewerkt in een Toekomstverkenning voor de Noordzee en een Nationaal perspectief op Energie en Ruimte, en werd gekoppeld aan de opgave van het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed: De Energielinie. Momenteel werk Jasper onder andere samen met ARK Natuurontwikkeling en WWF vooral aan oplossingen voor de biodiversiteitscrisis.

Natuurontwikkeling

Jaspers projecten worden sterk gedreven door zijn fascinatie voor (en zorgen over) de natuur. In gebiedsontwikkelingen en omgevingsvisies zoals die voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch krijgt de natuur dan ook ruim baan. Daarnaast werkt Jasper graag aan projecten die ontwikkeling van nieuwe natuur als primair doel hebben. In bijvoorbeeld het project Binnenduinrand Bergen heeft Jasper op basis van watersysteemhersel een integraal perspectief geschetst voor de overgang tussen de duinen en de direct daarachter gelegen landbouwpolders. En voor de Maasuiterwaarden van De Lymen heeft Jasper natuurontwikkelingsdoelen en wensen vanuit de omgeving samengebracht in een landschapsontwerp dat past bij het DNA van de rivier.

Water en bodem sturend

Als fysisch geograaf heeft Jasper van huis uit het Nederlandse bodem- en watersysteem helemaal in de vingers. Hij zet zich sinds zijn aantreden bij H+N+S in voor het beter verankeren van het natuurlijke systeem in de ruimtelijke ordening. Dit zag hij onlangs nog bekrachtigd door zowel het College van Rijksadviseurs en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de Toekomstateliers NL2100 heeft hij de door water- en natuurexperts ingebrachte kennis vertaald naar een richtinggevend en realistisch perspectief voor de Nederlandse delta in het jaar 2100. Daarnaast heeft hij laten zien hoe de Ondergrond sturend voor energie kan zijn. En omdat met name hoogwater toch ook gestuurd moet worden, werkt Jasper ook met veel plezier aan onder andere dijkversterkingsprojecten.

Nevenactiviteiten

Onderwijs en vakontwikkeling

Naast zijn werk bij H+N+S doceert Jasper landschapsarchitectuur aan de Maastricht Academy of Architecture, en heeft hij daarnaast geregeld gastcolleges aan de andere opleidingsinstituten. Ook was hij van 2017 tot 2021 voorzitter van het Netwerk voor Natuurontwikkeling.

Buurtparken

In zijn woonplaats Maastricht is Jasper als ontwerper actief betrokken bij de totstandkoming van twee buurtparken, waarin naast voorzieningen voor de bewoners ook maatschappelijke opgaven zoals natuurontwikkeling en waterberging een plek krijgen.

Vrije tijd

Jaspers passies buiten het werk zijn het beste samen te vatten onder de noemer ‘buitenspelen’: rennen, vliegen, fietsen, skiën, vallen, opstaan en weer doorgaan…